Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: rabiec

rabiec

młody ptak łowczy, jeszcze pstrokaty; lub (z ros.), młody sokół lub jastrząb, nazwa od rabego koloru upierzenia

Rabiec to termin występujący w łowiectwie, oznaczający młodego ptaka łownego, który jeszcze nie osiągnął pełnej dojrzałości. Może odnosić się zarówno do młodego ptaka łowczego o pstrokatym upierzeniu, jak i do młodego sokoła lub jastrzębia. Nazwa "rabiec" nawiązuje do rabiego koloru upierzenia młodych ptaków łownych.

W kontekście polskiego łowiectwa, termin "rabiec" jest często używany, aby opisać młodocianego przedstawiciela gatunków ptaków drapieżnych, które są obiektem polowań. Młode ptaki charakteryzują się zazwyczaj bardziej pstrokatym i niewyraźnym upierzeniem niż ich dorosłe odpowiedniki. Z tego powodu identyfikacja i odłów rabca jest istotna dla hodowli i szkolenia ptaków drapieżnych używanych w myślistwie.

Ponadto, termin "rabiec" może być używany w odniesieniu do młodych sokołów lub jastrzębi w języku rosyjskim, gdzie podobnie jak w całej Europie Wschodniej i Rosji, tradycje sokolnictwa mają swoje specyficzne nazewnictwo i praktyki.

Warto zauważyć, że zrozumienie terminu "rabiec" w kontekście łowieckim pozwala na precyzyjne określenie wieku i stanu rozwoju ptaków drapieżnych, co ma znaczenie zarówno z punktu widzenia ochrony tych gatunków, jak i praktyk myśliwskich.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj rabiec w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę R

zobacz pełną listę haseł

rujowisko

zagłębienie w ziemi wykonane przez daniela przednimi badylami, w kórym odbywa się pokrywanie łań.

repetier

kulowa, powtarzalna broń myśliwska repetowana ręcznie.

ruszyć

wypędzić zwierzynę z jej ostoi.

rozłoga

rozpiętość tyk poroża zwierzyny płowej; mierzy się ją w najszerszym rozwarciu.

rozerwanie

uszkodzenie lufy polegające na miejscowym rozerwaniu jej (zob. rozdęcie).

regulamin polowań

zbiór postanowień określających zasady postępowania na polowaniach: obejmuje VII rozdziałów: I - Przepisy ogólne, II - Przepisy o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniach, III - Polowanie (...)

rwać się

o ptactwie: podrywać się do lotu.

rapcie

racice dzika.

rozpórka

prawidło do suszenia skór futerkowych zwierząt łownych.

rabiec

młody ptak łowczy, jeszcze pstrokaty; lub (z ros.), młody sokół lub jastrząb, nazwa od rabego koloru upierzenia