Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ruszyć

ruszyć

wypędzić zwierzynę z jej ostoi.

Ruszyć - termin używany w łowiectwie, oznaczający wypędzenie zwierzyny z jej ostoi. Proces ten ma na celu sprowadzenie zwierzęcia do sytuacji, w której może zostać złapane lub upolowane przez myśliwego. Ruszenie odnosi się głównie do działań mających na celu wywołanie ruchu zwierzyny w danym obszarze leśnym lub polnym. Jest to ważny element polowania, ponieważ umożliwia myśliwemu zlokalizowanie i zidentyfikowanie zwierzyny oraz doprowadzenie jej do odpowiedniej pozycji, aby dokonać upolowania.

Proces ruszenia może być przeprowadzany na różne sposoby, w zależności od gatunku tropionej zwierzyny oraz terenu, na którym odbywa się polowanie. Może on polegać na rozmaitych działaniach mających na celu wywołanie reakcji u zwierzęcia, takich jak hałasowanie, chodzenie czy też pchanie się przez gęstwinę. W przypadku polowań zbiorowych, istotne jest także koordynowanie działań między myśliwymi w celu skuteczniejszego ruszenia i polowania na zwierzynę.

Ruszenie jest jedną z kluczowych umiejętności myśliwych, która wymaga zarówno znajomości zachowań i nawyków występujących gatunków zwierząt leśnych oraz umiejętności obserwacyjnych i strategicznego planowania działań łowieckich. Poprawne wykonanie ruszenia może znacząco wpłynąć na szanse sukcesu polowania oraz bezpieczeństwo jego uczestników. Dlatego też jest to aspekt istotny zarówno dla bezpieczeństwa i efektywności polowań, jak i dla poszanowania prawidłowej etyki we wszelkich formach działalności łowieckiej.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ruszyć w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę R

zobacz pełną listę haseł

rant

inaczej kryza.

rudel

stadko, stado saren

remiza

nieduży teren wśród pól, porośnięty drzewami i krzewami, stanowiący doskonałe schronienie dla ptactwa. Remiza dostarcza również pożywienia oraz jest dobrym miejscem do zakładania (...)

ruszyć

wypędzić zwierzynę z jej ostoi.

róg

1) ogólna nazwa wyrostka (przeważnie są dwa) czołowego u pustorogich;
2) wabik na jelenia;
3) trąbka myśliwska zrobiona z rogu (najczęściej bawolego) lub metalowa.

rzecznik dyscyplinarny

osoba prawna powoływana przez właściwe rady łowieckie. Do jego zadań należy przygotowanie sprawy i występowanie przed sądem łowieckim w charakterze oskarżyciela (zob. (...)

róża daszkowa

róża o kształcie spadzistym.

repetować

po oddaniu strzału usunąć łuskę i wprowadzić do komory nowy nabój, przesuwając ręcznie mechanizm zamka w repetierze.

rusznikarstwo

wyrób oraz naprawa ręcznej broni palnej.

rykoszet

szczególnie niebezpieczne odbicie się śrutu lub kuli od przedmiotów, powierzchni wody albo lodu. Powoduje to zmianę kierunku lotu pocisku, co może stać się przyczyną wpadku.