Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: róże

róże

pierścienie kostne u nasady poroża zwierzyny płowej

Róże to pierścienie kostne występujące u nasady poroża zwierzyny płowej, takiej jak jelenie, sarny, czy daniele. Stanowią one ważny wskaźnik wieku i stanu zdrowia dzikich zwierząt. Róże są tworzone przez roczne warstwy kostne, które formują się na kościach poroża - każda z tych warstw składa się z cienkiej warstwy kostnej oraz grubszej warstwy chrzęstnej, będącej mieszaniną tkanki łącznej i chrzęstki.

W praktyce łowieckiej róże mają istotne znaczenie, gdyż pozwalają określić wiek zwierząt dzikich. Liczbę róży można zazwyczaj określić poprzez oględziny albo badanie radiologiczne. Istnieje również możliwość ustalenia liczby róży poprzez analizowanie kości poroża pod mikroskopem. Interpretacja liczby róży jest równie istotna - w przypadku jeleni można ją porównać do wieku danego zwierzęcia, natomiast w przypadku innych gatunków zwierzyny może stanowić wskaźnik stanu zdrowia danego osobnika.

Róże są więc nieodłącznym elementem metodologii łowieckiej; umożliwiają dokładną ocenę wieku i kondycji zdrowotnej dzikich zwierząt, co z kolei ma kluczowe znaczenie dla racjonalnego zarządzania populacjami dzikiej zwierzyny oraz właściwego kształtowania planów łowieckich.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj róże w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę R

zobacz pełną listę haseł

regulamin polowań

zbiór postanowień określających zasady postępowania na polowaniach: obejmuje VII rozdziałów: I - Przepisy ogólne, II - Przepisy o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniach, III - Polowanie (...)

raciczki, raciczki, szpile

wyrostki rogowe znajdujące się powyżej racic u żubra, zwierzyny płowej, muflona, dzika i kozicy.

rogować

uderzać rogami (dotyczy również zwierzyny płowej).

róg

1) ogólna nazwa wyrostka (przeważnie są dwa) czołowego u pustorogich;
2) wabik na jelenia;
3) trąbka myśliwska zrobiona z rogu (najczęściej bawolego) lub metalowa.

róża daszkowa

róża o kształcie spadzistym.

rozłoga

rozpiętość tyk poroża zwierzyny płowej; mierzy się ją w najszerszym rozwarciu.

rudel

stadko, stado saren

rozerwanie

uszkodzenie lufy polegające na miejscowym rozerwaniu jej (zob. rozdęcie).

rant

inaczej kryza.

rozrzut

odchylenie pocisków kulowych od idealnego toru; zależy od jakości broni. Rozrzut broni śrutowej, przy strzale z broni o lufach gładkich, zależy m.in. od grubości śrutu. Np. rozrzut śrutu (...)