Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: róże

róże

pierścienie kostne u nasady poroża zwierzyny płowej

Róże to pierścienie kostne, które znajdują się u nasady poroża zwierzyny płowej. Są one wykorzystywane do określenia wieku danego zwierzęcia. W przypadku dzikich zwierząt, takich jak jelenie, sarny i daniele, róże są wykorzystywane do określenia ich wieku i stanu zdrowia. Róże są tworzone przez roczne warstwy kostne, które tworzą się na kościach poroża. Każda warstwa składa się z cienkiej warstwy kostnej i grubszej warstwy chrzęstnej. Warstwa chrzęstna jest tworzona przez mieszaninę tkanki łącznej i chrząstki.

Róże są bardzo ważnym elementem łowiectwa, ponieważ pozwalają określić wiek dzikich zwierząt. Zazwyczaj liczbę róży można określić poprzez oględziny lub badanie radiologiczne. Liczbę róży można również określić poprzez analizowanie kości poroża pod mikroskopem. Liczbę róży można również określić poprzez analizowanie kości poroża pod mikroskopem.

Równie ważne jest, aby łowcy wiedzieli, jak interpretować liczbę róży. W przypadku jeleni liczbę róży można porównać do wieku danego zwierza. Na przykład, jeśli jeleń ma trzy róże, oznacza to, że ma on trzy lata lub więcej. W przypadku innych gatunków zwierzyny liczbę rózy można porównać do stanu zdrowia danego zwierza. Na przykład, jeśli sarna ma cztery lub więcej rózy, oznacza to, że jest ona w dobrym stanie zdrowia i ma dużo energii do polowania.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj róże w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę R

zobacz pełną listę haseł

rujka

glos wydawany przez byka łosia (rżenie) podczas pokrywania klępy.

RWS, RWS (Rheinisch Westfalisches Sprengstoff A.G.)

zachodnioniemiecka fabryka produkująca wysokiej jakości amunicje myśliwską.

ruszyć

wypędzić zwierzynę z jej ostoi.

rozrzut

odchylenie pocisków kulowych od idealnego toru; zależy od jakości broni. Rozrzut broni śrutowej, przy strzale z broni o lufach gładkich, zależy m.in. od grubości śrutu. Np. rozrzut śrutu (...)

rudel

stadko, stado saren

rykowisko

okres godowy jeleni przypadający na drugą połowę września i pierwszą października: rykowisko ciche - jeżeli w tym okresie jelenie nie ryczą.

regulamin polowań

zbiór postanowień określających zasady postępowania na polowaniach: obejmuje VII rozdziałów: I - Przepisy ogólne, II - Przepisy o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniach, III - Polowanie (...)

rakieta

podskok zwierzyny płowej, zaznaczającej w ten sposób rażenie pociskiem na komorę.

rabiec

młody ptak łowczy, jeszcze pstrokaty; lub (z ros.), młody sokół lub jastrząb, nazwa od rabego koloru upierzenia

rzutek

krążek z łupliwego materiału, służący jako cel przy strzelaniu sportowym z myśliwskiej broni śrutowej. Rzutki są wyrzucane za pomocą specjalnych maszyn (zob. (...)