Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: róże

róże

pierścienie kostne u nasady poroża zwierzyny płowej

Róże to pierścienie kostne, które znajdują się u nasady poroża zwierzyny płowej. Są one wykorzystywane do określenia wieku danego zwierzęcia. W przypadku dzikich zwierząt, takich jak jelenie, sarny i daniele, róże są wykorzystywane do określenia ich wieku i stanu zdrowia. Róże są tworzone przez roczne warstwy kostne, które tworzą się na kościach poroża. Każda warstwa składa się z cienkiej warstwy kostnej i grubszej warstwy chrzęstnej. Warstwa chrzęstna jest tworzona przez mieszaninę tkanki łącznej i chrząstki.

Róże są bardzo ważnym elementem łowiectwa, ponieważ pozwalają określić wiek dzikich zwierząt. Zazwyczaj liczbę róży można określić poprzez oględziny lub badanie radiologiczne. Liczbę róży można również określić poprzez analizowanie kości poroża pod mikroskopem. Liczbę róży można również określić poprzez analizowanie kości poroża pod mikroskopem.

Równie ważne jest, aby łowcy wiedzieli, jak interpretować liczbę róży. W przypadku jeleni liczbę róży można porównać do wieku danego zwierza. Na przykład, jeśli jeleń ma trzy róże, oznacza to, że ma on trzy lata lub więcej. W przypadku innych gatunków zwierzyny liczbę rózy można porównać do stanu zdrowia danego zwierza. Na przykład, jeśli sarna ma cztery lub więcej rózy, oznacza to, że jest ona w dobrym stanie zdrowia i ma dużo energii do polowania.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj róże w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę R

zobacz pełną listę haseł

remiza

nieduży teren wśród pól, porośnięty drzewami i krzewami, stanowiący doskonałe schronienie dla ptactwa. Remiza dostarcza również pożywienia oraz jest dobrym miejscem do zakładania (...)

RWS, RWS (Rheinisch Westfalisches Sprengstoff A.G.)

zachodnioniemiecka fabryka produkująca wysokiej jakości amunicje myśliwską.

rujowisko

zagłębienie w ziemi wykonane przez daniela przednimi badylami, w kórym odbywa się pokrywanie łań.

rzecznik dyscyplinarny

osoba prawna powoływana przez właściwe rady łowieckie. Do jego zadań należy przygotowanie sprawy i występowanie przed sądem łowieckim w charakterze oskarżyciela (zob. (...)

róże

pierścienie kostne u nasady poroża zwierzyny płowej

rapeta

noga dzika.

rudel

stadko, stado saren

ruszyć

wypędzić zwierzynę z jej ostoi.

roczniak

zwierzę jednoroczne.

rozerwanie

uszkodzenie lufy polegające na miejscowym rozerwaniu jej (zob. rozdęcie).