Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: słuchy

słuchy

uszy dzika, zająca i królika.

Słuchy to uszy dzikich zwierząt, takich jak dzik, zając i królik. Są one bardzo ważnym narządem zmysłu tych zwierząt, ponieważ pozwalają im wykrywać potencjalne zagrożenia i wybierać najlepsze miejsce do ukrycia się. Słuchy są również ważne dla łowców, ponieważ pozwalają im wykrywać obecność dzikich zwierząt w okolicy.

Słuchy dzikich zwierząt są bardzo wrażliwe i mogą wykrywać dźwięki o bardzo niskiej częstotliwości. Dzięki temu mogą one wykrywać potencjalne zagrożenia na duże odległości. Słuchy są również bardzo skuteczne w wykrywaniu ruchu, co pozwala im unikać potencjalnych niebezpieczeństw.

Słuchy są również ważnym narządem zmysłu dla łowców. Łowcy mogą używać ich do wykrywania obecności dzikich zwierząt w okolicy i do określenia ich pozycji. Mogą również używać ich do określenia, czy dzikie zwierzęta są spokojne czy też przejawiają oznaki strachu lub agresji.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj słuchy w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

strzelec

ogólne określenie wszystkich służb łowieckich księcia.

skoki

nogi zająca.

siedlisko, siedlisko, ekotop

kompleks czynników glebowych, wodnych i klimatycznych, tworzących warunki bytowania określonej roślinności i związanego z nią świata zwierzęcego.

sanki

pojazd na płozach ciągnięty przez konia, często używany przez myśliwych w zimie do polowania z podjazdu.

selekcja zwierzyny

1) naturalna: eliminowanie z łowiska sztuk słabych i chorych przez drapieżniki oraz w wyniku działania czynników atmosferycznych,
2) sztuczna: usuwanie z łowiska przez odstrzał sztuk (...)

strychulec

krótko obcięty ogon wyżła niemieckiego.

sadowić

umieszczać ptaka łowczego na berle.

szuwary

zarośla roślin zielonych (sitowie, tatarak itp.) nad brzegami stawów i jezior.

szpicak

samiec zwierzyny płowej, którego pierwsze poroże ma kształt szpiców.

szydlarz

jeleń byk i kozioł noszący poroże zbudowane tylko z ostro zakończonych tyk (bez odnóg).