Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: szukać

szukać

o psie myśliwskim szukającym zwierzyny.

Szukanie – umiejętność, która stanowi kluczową część pracy psa myśliwskiego, polegająca na wyszukiwaniu obiektów, głównie zwierzyny, przy użyciu zmysłu węchu i słuchu. Psi myśliwy podczas szukania wykorzystuje swoje zdolności do namierzania zapachów i dźwięków emitowanych przez zwierzynę. Wymaga to od psa odpowiedniego wyszkolenia oraz rozwiniętych zmysłów, a także umiejętności reagowania na polecenia przewodnika oraz odporności na bodźce zewnętrzne. W kontekście polowania, szukanie jest istotnym elementem, umożliwiającym namierzenie i doprowadzenie do pozycji myśliwego zwierzęcia do polowania. Ponadto, zdolność szukania może być również wykorzystywana w innych celach, takich jak poszukiwanie osób zaginionych czy też tropienie przedmiotów skradzionych.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj szukać w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

stanowić

o psach myśliwskich: zatrzymać w miejscu gonionego zwierza, dając myśliwemu możliwość dojścia i oddania strzału.

szpile

inaczej raciczki.

szczypce

dawniej kleszcze używane do łapania borsuków żywcem.

szarża

atak dzika na myśliwego, szczecina.

sierść

uwłosienie ciała zwierzyny czworonożnej.

szyna

połączenie luf broni myśliwskiej śrutowej lub kombinowanej; na górnej szynie umieszczone są przyrządy celownicze.

siedmnadziesta

kara pieniężna wynosząca 70 grzywien, nakładana w dawnej Polsce za wykroczenia przeciwko książęcemu prawu, w tym także za przestępstwa łowieckie.

sparować się

o ptakach: łączyć się w pary w okresie godowym.

sokołowe

jeden z ciężarów łowieckich prawa książęcego polegający na obowiązku pilnowania gniazd sokołów założonych na danym terenie.

sznurować

o wilkach i lisach: posuwać się po linii prostej; pozostawiany trop nazywamy sznurem.