Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: strzał

strzał

wybuch ładunku prochowego, skupionego w pocisku broni myśliwskiej. Na pocisk w czasie lotu działa opór powietrza oraz siła przyciągania ziemskiego, co w dużym stopniu warunkuje kształt jego toru. Przy strzale kulowym ważne są celność oraz siła rażenia, przy strzale śrutowym siła rażenia (przebicia) związana jest dodatkowo z pokryciem.

Strzał to wybuch ładunku prochowego, skupionego w pocisku broni myśliwskiej. Strzał kulowy odnosi się do strzału z broni, której pociskiem jest kula. Strzał śrutowy natomiast to strzał z broni, której pociskiem jest ładunek śrutu. W obu przypadkach wybuch prochu powoduje wypchnięcie pocisku z lufy broni, nadając mu siłę i kierunek lotu.

Przy strzale kulowym istotne są celność oraz siła rażenia. Celność odnosi się do trafienia celu, a siła rażenia określa zdolność pocisku do przebicia lub unieszkodliwienia zwierzęcia. W przypadku strzału śrutowego siła rażenia (przebicia) związana jest dodatkowo z pokryciem (np. pióra lub futro zwierzęcia).

Dobór odpowiedniego typu broni i amunicji oraz umiejętności strzelca mają kluczowe znaczenie dla skuteczności strzału. Elementy takie jak odległość od celu, wiatr czy ukształtowanie terenu również wpływają na skuteczność strzału.

Wynikiem poprawnego strzału jest trafienie w cel z odpowiednią siłą rażenia, zapewnienie szybkiego i humanitarnego unieszkodliwienia zwierzęcia łownego oraz minimalizacja cierpienia zwierzęcia. Dlatego posiadanie umiejętności strzeleckich jest niezbędne dla każdego myśliwego.

Uwzględnienie wszystkich elementów mających wpływ na wynik strzału wymaga precyzji, wiedzy oraz doświadczenia myśliwego, co przyczynia się do etycznego i efektywnego polowania.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj strzał w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

sznur

trop wilka lub lisa.

selekcjoner

myśliwy, który po stażu i zdaniu egzaminu selekcjonerskiego posiada uprawnienia do wykonywania odstrzału selekcyjnego.

syk

jeden z głosów wydawanych przez cietrzewie na tokach.

sznury

inaczej fladry.

stękać

o byku łosia i jelenia: wydawać głos zbliżony do stękania (w okresie godowym).

skrocz

charakterystyczny kłus łosia polegający na równoczesnym posuwaniu obu prawych nóg, a następnie obu lewych.

sagalasówka

broń myśliwska z końca XVIIIr w. wyrobu kowala-rusznikarza Sagalasa ze wsi Bałabanówka w powiecie lipowieckim na ziemi kijowskiej. Salgasówki zdobione były napisami: Se git se bon Sagalas (...)

stanowić

o psach myśliwskich: zatrzymać w miejscu gonionego zwierza, dając myśliwemu możliwość dojścia i oddania strzału.

sokołowe

jeden z ciężarów łowieckich prawa książęcego polegający na obowiązku pilnowania gniazd sokołów założonych na danym terenie.

skrom

tłuszcz zająca i królika.