Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: spudłować

spudłować

nie trafić do zwierzyny.

Spudłowanie to niepowodzenie w polowaniu, które polega na nie trafieniu do zwierzyny. Oznacza to, że strzał został oddany, ale nie trafił w cel. Może to być spowodowane wieloma czynnikami, takimi jak zła technika strzelania, złe warunki atmosferyczne lub zbyt duża odległość między myśliwym a zwierzyną. Strzelanie do zwierzyny jest trudnym zadaniem i wymaga od myśliwego precyzyjnego celowania i umiejętności oceny odległości.

Jeśli myśliwy nie ma dobrej techniki strzelania lub nie potrafi ocenić odległości, może spudłować. Złe warunki atmosferyczne, takie jak silny wiatr lub deszcz, mogą również przeszkadzać w celowaniu i powodować spudłowanie. Myśliwi muszą być bardzo ostrożni podczas polowania i starannie oceniać sytuację przed oddaniem strzału. Należy upewnić się, że istnieje szansa na trafienie do zwierzyny i że warunki są odpowiednie do celowania. W przeciwnym razie istnieje duże ryzyko spudłowania.

Spudłowanie jest nie tylko niepowodzeniem łowieckim, ale również może negatywnie wpływać na populację zwierząt łownych poprzez raniące je bez pośmiertnego upolowania. Dlatego też myśliwi powinni dążyć do minimalizacji przypadków spudłowania poprzez regularne trenowanie umiejętności strzeleckich oraz odpowiednie przygotowanie i uważną ocenę otoczenia przed oddaniem strzału.

W przypadku powtarzających się przypadków spudłowania myśliwy powinien skupić się na poprawie swoich umiejętności, być może nawet poprzez uczestnictwo w kursach doskonalenia strzeleckiego lub konsultacje z doświadczonymi kolegami z łowy.

W konsekwencji unikanie spudłowań stanowi ważny element etyki łowieckiej oraz zdolności zawodowej każdego myśliwego.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj spudłować w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

szronowe

jeden z ciężarów łowieckich prawa książęcego, polegający na obowiązku tropienia zwierzyny po białej stopie.

sierść

uwłosienie ciała zwierzyny czworonożnej.

sterówki

długie pióra osadzone wachlarzowa to w okolicy ogona ptaków, w czasie lotu rozpostarte tworzą płat sterowy.

szpicak

samiec zwierzyny płowej, którego pierwsze poroże ma kształt szpiców.

Sellier and Bellot

czechosłowacka fabryka amunicji myśliwskiej. W Polsce dużym powodzeniem cieszyła się amunicja kulowa tej fabryki.

szczek

głos wydawany przez psy, lisy i sarny.

strzyc

1) o zającach i królikach: obgryzać rośliny;
2) o zającach, dzikach i jeleniowatych: nastawiać uszu.

suka

samica psa, borsuka, jenota i lisa.

szyć

strzelać raz za razem.

sokolnik

1) w średniowieczu służący, opiekujący się sokolarnią;
2) od XV w. urzędnik dworu (sokolniczy);
3) dziś - myśliwy polujący z ptakami łowczymi.