Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: szuwary

szuwary

zarośla roślin zielonych (sitowie, tatarak itp.) nad brzegami stawów i jezior.

Szuwary, znane również jako szuwary roślinne, to obszary wodne porośnięte gęstymi zaroślami różnego rodzaju roślin zielonych, takich jak sitowie, tatarak, trzcina oraz inne gatunki roślin wodnych. Szuwary występują głównie nad brzegami stawów, bagien, jezior, rzek i innych terenów wodnych o mniejszej głębokości. Charakteryzują się one silnym systemem korzeniowym, który utrzymuje je na miejscu i chroni przed erozją brzegów. Zarośla te są ważnym elementem ekosystemu wodnego, stanowiąc schronienie oraz siedlisko dla wielu gatunków ryb, ptaków, drobnych ssaków i owadów.

Szuwary pełnią istotną rolę w ekosystemie, przyczyniając się do zachowania równowagi biologicznej oraz poprawy jakości wód. Stanowią naturalną barierę ochronną zapobiegającą erozji brzegów wód oraz zanieczyszczeniom. Gdy poziom wody opada, specyficzna budowa roślinności tworzy warstwę naturalnego mulczu, która dodatkowo chroni brzegi przed erozją. Dodatkowo szuwary mają zdolność do retencji pewnych zanieczyszczeń dzięki zdolności absorpcyjnej swoich roślinności.

Z uwagi na swoje istotne funkcje ekologiczne szuwary podlegają często ochronie prawnej czy też programom rewitalizacji terenów mokradeł. W ramach hodowli zwierząt łownych stanowią atrakcyjne siedlisko dla dzikich kaczek i wiele innych gatunków ptactwa wodnego poza sezonem lęgowym.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj szuwary w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

siedmnadziesta

kara pieniężna wynosząca 70 grzywien, nakładana w dawnej Polsce za wykroczenia przeciwko książęcemu prawu, w tym także za przestępstwa łowieckie.

sterówki

długie pióra osadzone wachlarzowa to w okolicy ogona ptaków, w czasie lotu rozpostarte tworzą płat sterowy.

sagalasówka

broń myśliwska z końca XVIIIr w. wyrobu kowala-rusznikarza Sagalasa ze wsi Bałabanówka w powiecie lipowieckim na ziemi kijowskiej. Salgasówki zdobione były napisami: Se git se bon Sagalas (...)

sak

dawny rodzaj sieci do łapania ptaków.

szuwary

zarośla roślin zielonych (sitowie, tatarak itp.) nad brzegami stawów i jezior.

stopka

zakończenie kolby broni myśliwskiej.

stanowić

o psach myśliwskich: zatrzymać w miejscu gonionego zwierza, dając myśliwemu możliwość dojścia i oddania strzału.

świadectwo pochodzenia zwierzyny

druk ścisłego zarachowania dokumentujący legalność pozyskania przewożonej sztuki; wystawia go dzierżawca obwodu łowieckiego.

spudłować

nie trafić do zwierzyny.

suka

samica psa, borsuka, jenota i lisa.