Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: sąd łowiecki

sąd łowiecki

sąd koleżeński PZŁ, rozpatrujący wykroczenia przeciwko ustawie, przepisom i regulaminom łowieckim, a także przeciwko etyce łowieckiej. Posiada dwie instancje: sąd wojewódzki i sąd główny. Oskarżycielem jest rzecznik dyscyplinarny, obrońcami koledzy myśliwi. Sąd łowiecki stosuje następujące kary: ostrzeżenie, nagana, zawieszenie w prawach członka 'od pół roku do 2 lat) oraz wykluczenie z PZŁ.

Sąd łowiecki jest organem Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ), odpowiedzialnym za rozpatrywanie wykroczeń związanych z łowiectwem, w tym naruszeń ustaw, przepisów oraz regulaminów łowieckich, a także przewinień przeciwko etyce myśliwskiej. Składa się z dwóch instancji: sądu wojewódzkiego i sądu głównego. Oskarżycielem jest rzecznik dyscyplinarny, zaś obrońcami są koledzy myśliwi. Sąd łowiecki ma uprawnienie do orzekania szeregu kar, jak ostrzeżenie, nagana, zawieszenie w prawach członka (trwające od pół roku do 2 lat) oraz wykluczenie z PZŁ. Ostrzeżenia i nagany kierowane są bezpośrednio do osoby oskarżonej, natomiast zawieszenia i wykluczenia dotyczą całego stowarzyszenia. Jego funkcją jest utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenach łowieckich oraz promowanie etyki myśliwskiej poprzez zapewnienie sprawiedliwości dla oskarżonych myśliwych i umożliwienie im obrony ich praw przed sądem koleżeńskim.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj sąd łowiecki w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

stopka

zakończenie kolby broni myśliwskiej.

seter irlandzki

pies średniej wielkości (60-65 cm) o jedwabistej mahoniowej sierści. Łeb wąski, oczy brązowe, uszy osadzone nisko, ogon długi. Dojrzewa wolno, bardzo często hodowany przez niemyśliwych, co (...)

sylwetka

obrys zwierza lub ptaka, pozwalający na określenie jego przynależności gatunkowej.

skrom

tłuszcz zająca i królika.

szczenna

o ciężarnej suce.

strzelec

ogólne określenie wszystkich służb łowieckich księcia.

szlakować

staropolskie: tropić zwierzynę.

stożek przejściowy

krótki odcinek przewodu lufy za komorą nabojową o zwężającej się średnicy.

szesnastak

jeleń byk mający po osiem odnóg na każdej tyce (sz. regularny) lub przynajmniej na jednej z tyk (sz. nieregularny).

skupienie pocisków

odległość między poszczególnymi trafieniami w tarczę przy tym samym wycelowaniu (zob. rozrzut).