Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: sąd łowiecki

sąd łowiecki

sąd koleżeński PZŁ, rozpatrujący wykroczenia przeciwko ustawie, przepisom i regulaminom łowieckim, a także przeciwko etyce łowieckiej. Posiada dwie instancje: sąd wojewódzki i sąd główny. Oskarżycielem jest rzecznik dyscyplinarny, obrońcami koledzy myśliwi. Sąd łowiecki stosuje następujące kary: ostrzeżenie, nagana, zawieszenie w prawach członka 'od pół roku do 2 lat) oraz wykluczenie z PZŁ.

Sąd łowiecki jest organem PZŁ, który zajmuje się rozpatrywaniem wykroczeń przeciwko ustawie, przepisom i regulaminom łowieckim, a także przeciwko etyce łowieckiej. Składa się z dwóch instancji: sądu wojewódzkiego i sądu głównego. Oskarżycielem jest rzecznik dyscyplinarny, a obrońcami koledzy myśliwi.

Sąd łowiecki może orzekać następujące kary: ostrzeżenie, nagana, zawieszenie w prawach członka (od pół roku do 2 lat) oraz wykluczenie z PZŁ. Ostrzeżenia i nagany są wymierzone bezpośrednio do osoby oskarżonej, natomiast zawieszenia i wykluczenia są wymierzone do całego stowarzyszenia.

Sąd łowiecki jest ważnym elementem systemu dyscyplinarnego PZŁ. Jego celem jest utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na polach łowieckich oraz promowanie etyki myśliwskiej. Sąd ma również na celu zapewnienie sprawiedliwości dla oskarżonych myśliwych poprzez umożliwienie im obrony swoich praw przed sądem koleżeńskim.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj sąd łowiecki w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

sagalasówka

broń myśliwska z końca XVIIIr w. wyrobu kowala-rusznikarza Sagalasa ze wsi Bałabanówka w powiecie lipowieckim na ziemi kijowskiej. Salgasówki zdobione były napisami: Se git se bon Sagalas (...)

strzykacz

rodzaj muchówki obejmujący gatunki, których larwy pasożytują w nosie i przełyku jeleniowatych.

spust

język spustowy, umieszczony pod szyjką broni myśliwskiej; ściągnięcie go powoduje zwolnienie iglicy i strzał. Prawidłowa twardość spustu wynosi: pierwszy 1,7-1,9 kgm, drugi 1,9-2,1 (...)

strzał

wybuch ładunku prochowego, skupionego w pocisku broni myśliwskiej. Na pocisk w czasie lotu działa opór powietrza oraz siła przyciągania ziemskiego, co w dużym stopniu warunkuje kształt jego (...)

szyna

połączenie luf broni myśliwskiej śrutowej lub kombinowanej; na górnej szynie umieszczone są przyrządy celownicze.

sylwetka

obrys zwierza lub ptaka, pozwalający na określenie jego przynależności gatunkowej.

sól

bardzo ważny składnik zimowego dokarmiania zwierzyny; najlepiej podawać w lizawkach zmieszaną z gliną lub sól kamienną.

strzyże

wąsy zająca.

sfora

1) rzemień służący do prowadzenia psów gończych)
2) para psów gończych.

szczuć

gonić zwierzę chartami w polu.