Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: sąd łowiecki

sąd łowiecki

sąd koleżeński PZŁ, rozpatrujący wykroczenia przeciwko ustawie, przepisom i regulaminom łowieckim, a także przeciwko etyce łowieckiej. Posiada dwie instancje: sąd wojewódzki i sąd główny. Oskarżycielem jest rzecznik dyscyplinarny, obrońcami koledzy myśliwi. Sąd łowiecki stosuje następujące kary: ostrzeżenie, nagana, zawieszenie w prawach członka 'od pół roku do 2 lat) oraz wykluczenie z PZŁ.

Sąd łowiecki jest organem Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ), odpowiedzialnym za rozpatrywanie wykroczeń związanych z łowiectwem, w tym naruszeń ustaw, przepisów oraz regulaminów łowieckich, a także przewinień przeciwko etyce myśliwskiej. Składa się z dwóch instancji: sądu wojewódzkiego i sądu głównego. Oskarżycielem jest rzecznik dyscyplinarny, zaś obrońcami są koledzy myśliwi. Sąd łowiecki ma uprawnienie do orzekania szeregu kar, jak ostrzeżenie, nagana, zawieszenie w prawach członka (trwające od pół roku do 2 lat) oraz wykluczenie z PZŁ. Ostrzeżenia i nagany kierowane są bezpośrednio do osoby oskarżonej, natomiast zawieszenia i wykluczenia dotyczą całego stowarzyszenia. Jego funkcją jest utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenach łowieckich oraz promowanie etyki myśliwskiej poprzez zapewnienie sprawiedliwości dla oskarżonych myśliwych i umożliwienie im obrony ich praw przed sądem koleżeńskim.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj sąd łowiecki w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

samopał

kłusownicza broń działająca po potrąceniu przez przechodzącego zwierza linki przymocowanej do spustu broni, wycelowanej na przesmyk zwierzyny.

siedmnadziesta

kara pieniężna wynosząca 70 grzywien, nakładana w dawnej Polsce za wykroczenia przeciwko książęcemu prawu, w tym także za przestępstwa łowieckie.

szuwary

zarośla roślin zielonych (sitowie, tatarak itp.) nad brzegami stawów i jezior.

studzenie tuszy

proces wychłodzenia strzelonej zwierzyny po jej wypatroszeniu. Odbywa się przez powieszenie tuszy w chłodnym i przewiewnym miejscu (szczególnie ważne, gdy jest ciepło).

szarak

popularna nazwa zająca szaraka.

stado

grupa osobników danego gatunku przebywających razem i współżyjących ze sobą; stado posiada pewną strukturę hierarchiczną.

skłuć

dobić postrzałka kordelasem (w Polsce obecnie zabronione).

strzał

wybuch ładunku prochowego, skupionego w pocisku broni myśliwskiej. Na pocisk w czasie lotu działa opór powietrza oraz siła przyciągania ziemskiego, co w dużym stopniu warunkuje kształt jego (...)

setery

trzy rasy angielskich psów myśliwskich stosowanych do polowań na ptactwo, wywodzących się od angielskich wyżłów długowłosych: s. angielski (lawerak), średniej wielkości, o maści (...)

składanie się

czynność polegająca na włożeniu stopki broni w dołek strzelecki i naprowadzeniu przyrządów celowniczych na cel.