Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: szkodnik

szkodnik

zwierzę wyrządzające szkody w łowisku.

Szkodnik to zwierzę, które wyrządza szkody w łowisku. Może to być zarówno drapieżnik, jak i zwierzęta żywiące się roślinami. Szkodniki mogą być szczególnie szkodliwe dla populacji ryb, ponieważ mogą pożerać ikrę lub młode ryby. Drapieżniki, takie jak lisy, wilki i niedźwiedzie, mogą pożerać duże ilości ryb i innych zwierząt wodnych. Zwierzęta żywiące się roślinami, takie jak konie, łanie i dziki, mogą niszczyć roślinność wokół łowiska, co może mieć negatywny wpływ na populację ryb.

Szkodniki mogą być trudne do kontrolowania. W przypadku drapieżników można stosować odstrzał ograniczający ich liczebność. Jednak nawet jeśli odstrzał jest skuteczny, nowe szkodniki mogą pojawić się wkrótce po tym. Zwierzęta żywiące się roślinami czasami można powstrzymać poprzez budowanie płotów lub stosowanie innych metod ochrony roślinności.

Aby zapobiec szkodom wyrządzanym przez szkodniki, ważne jest monitorowanie populacji ryb i innych zwierząt wodnych oraz okresowe sprawdzanie łowiska pod kątem obecności szkodników. Jeśli szkodniki zostaną wykryte we wczesnym stadium, można podjąć odpowiednie kroki w celu ich usunięcia lub ograniczenia ich liczebności.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj szkodnik w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

słonka, słonka (Scolopax rusticola L.)

ptak łowny z rodziny brodźców, ma bardzo długi, prosty dziób i krótkie nogi, oczy osadzone wysoko w tyle głowy, upierzenie rdzawobrunatne z ciemniejszymi pręgami. Długość ciała 34-38 (...)

sekundowanie

naśladowanie przez wyżla drugiego ligowca, który zwietrzywszy zwierzynę wystawia ją.

skoki

nogi zająca.

siąg

staropolskie określenie rozpiętości skrzydeł ptaków.

skrocz

charakterystyczny kłus łosia polegający na równoczesnym posuwaniu obu prawych nóg, a następnie obu lewych.

sznury

inaczej fladry.

szybować

o ptakach: unosić się w powietrzu bez poruszania skrzydłami.

sidło

pętla służąca kłusownikowi do łapania ptaków.

ślepia

oczy czworonożnych drapieżników.

sadowić

umieszczać ptaka łowczego na berle.