Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: siedlisko

siedlisko, siedlisko, ekotop

kompleks czynników glebowych, wodnych i klimatycznych, tworzących warunki bytowania określonej roślinności i związanego z nią świata zwierzęcego.

Siedlisko to specyficzne, określone środowisko, w którym żyją rośliny i zwierzęta. Jest to kompleks czynników glebowych, wodnych i klimatycznych, które kształtują warunki bytowania poszczególnych gatunków. Siedlisko może być naturalne – ukształtowane przez naturalne czynniki środowiskowe takie jak gleba, woda, temperatura i ekspozycja słoneczna – lub sztuczne, wytworzone przez działalność człowieka. Gleba odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu siedliska poprzez skład minerałów, materiału organicznego i wilgotności. Różnice w tych elementach mają istotny wpływ na różnorodność roślinności oraz dostępność pokarmu dla zwierząt. Woda również odgrywa niezwykle istotną rolę dla siedliska, zarówno dla podtrzymywania życia roślin jak i dostarczania pokarmu i nawodnienia dla zwierząt. Klimat natomiast determinuje temperaturę powietrza oraz poziom wilgotności, co z kolei ma wpływ na specyficzne wymagania życiowe różnych gatunków. Wszystkie te elementy razem kształtują siedlisko jako niepowtarzalne środowisko życia dla organizmów roślinnych i zwierzęcych, dlatego też ochrona naturalnych siedlisk jest kluczowa dla zachowania bioróżnorodności i równowagi ekosystemów.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj siedlisko w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

szczenna

o ciężarnej suce.

siadło

drzewo, na którym zasiadł na noc głuszec

sygnałówka

myśliwska trąbka metalowa służąca do grania sygnałów myśliwskich.

szczerbinka

część przyrządu celowniczego na lufie kulowej lub kombinowanej broni myśliwskiej w postaci blaszki z pionowym wycięciem.

sierść

uwłosienie ciała zwierzyny czworonożnej.

sztucer

myśliwska broń kulowa: może być pojedynczy, podwójny (o pionowym lub poziomym układzie luf) oraz powtarzalny (repetier lub automat). Najczęściej używane w Polsce sztucery mają kaliber 7 (...)

strychulec

krótko obcięty ogon wyżła niemieckiego.

studzenie tuszy

proces wychłodzenia strzelonej zwierzyny po jej wypatroszeniu. Odbywa się przez powieszenie tuszy w chłodnym i przewiewnym miejscu (szczególnie ważne, gdy jest ciepło).

siedmnadziesta

kara pieniężna wynosząca 70 grzywien, nakładana w dawnej Polsce za wykroczenia przeciwko książęcemu prawu, w tym także za przestępstwa łowieckie.

skolenie

głos wydalany przez lisa.