Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: siedlisko

siedlisko, siedlisko, ekotop

kompleks czynników glebowych, wodnych i klimatycznych, tworzących warunki bytowania określonej roślinności i związanego z nią świata zwierzęcego.

Siedlisko to miejsce, w którym żyją zwierzęta i rośliny. Jest to kompleks czynników glebowych, wodnych i klimatycznych, które tworzą warunki bytowania określonego środowiska. Siedlisko może być naturalne lub sztuczne. Naturalne siedliska są tworzone przez czynniki środowiskowe, takie jak gleba, woda, temperatura i wilgotność powietrza. Siedliska sztuczne są tworzone przez człowieka poprzez zmiany w środowisku naturalnym.

Gleba jest najważniejszym czynnikiem w tworzeniu siedliska. Gleba składa się z minerałów, składników organicznych i wody. Składniki te mogą być różne w różnych siedliskach. Gleba ma również odpowiedni poziom pH, który określa, jakie rośliny i zwierzęta mogą tam rosnąć i żyć.

Woda jest równie ważna dla siedliska jak gleba. Woda może pochodzić z deszczu lub ze źródeł naturalnych, takich jak strumienie lub jeziora. Woda jest niezbędna do utrzymania odpowiedniego poziomu wilgotności powietrza oraz do utrzymania odpowiedniego poziomu nawodnienia gleby i roślinności.

Klimat jest trzecim ważnym czynnikiem w tworzeniu siedliska. Klimat określa temperaturę powietrza i wilgotność powietrza w danym miejscu. Klimat ma duży wpływ na to, jakie rodzaje roślin i zwierząt mogą tam żyć. Na przykład w cieplejszych regionach można spotkać więcej gatunków roślin i zwierząt niż w chłodniejszych regionach.

Wszystkie te czynniki tworzą siedlisko - miejsce, w którym żyją rośliny i zwierzęta. Bez odpowiedniego siedliska te organizmy nie będą mogły przeżyć ani się rozmnażać. Dlatego ważne jest, aby chronić nasze naturalne siedliska i dbać o nie tak dobrze, jak tylko się da.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj siedlisko w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

selekcja zwierzyny

1) naturalna: eliminowanie z łowiska sztuk słabych i chorych przez drapieżniki oraz w wyniku działania czynników atmosferycznych,
2) sztuczna: usuwanie z łowiska przez odstrzał sztuk (...)

szybować

o ptakach: unosić się w powietrzu bez poruszania skrzydłami.

sztuka

pojedynczy zwierz.

szarża

atak dzika na myśliwego, szczecina.

sokolnik

1) w średniowieczu służący, opiekujący się sokolarnią;
2) od XV w. urzędnik dworu (sokolniczy);
3) dziś - myśliwy polujący z ptakami łowczymi.

samura

inaczej locha.

skałka

ostry kawałek krzemienia do krzesania iskier w broni skałkowej.

skoki

nogi zająca.

szydło

ostre zakończenie tyki jelenia byka lub kozła.

szuwary

zarośla roślin zielonych (sitowie, tatarak itp.) nad brzegami stawów i jezior.