Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: siedlisko

siedlisko, siedlisko, ekotop

kompleks czynników glebowych, wodnych i klimatycznych, tworzących warunki bytowania określonej roślinności i związanego z nią świata zwierzęcego.

Siedlisko to miejsce, w którym żyją zwierzęta i rośliny. Jest to kompleks czynników glebowych, wodnych i klimatycznych, które tworzą warunki bytowania określonego środowiska. Siedlisko może być naturalne lub sztuczne. Naturalne siedliska są tworzone przez czynniki środowiskowe, takie jak gleba, woda, temperatura i wilgotność powietrza. Siedliska sztuczne są tworzone przez człowieka poprzez zmiany w środowisku naturalnym.

Gleba jest najważniejszym czynnikiem w tworzeniu siedliska. Gleba składa się z minerałów, składników organicznych i wody. Składniki te mogą być różne w różnych siedliskach. Gleba ma również odpowiedni poziom pH, który określa, jakie rośliny i zwierzęta mogą tam rosnąć i żyć.

Woda jest równie ważna dla siedliska jak gleba. Woda może pochodzić z deszczu lub ze źródeł naturalnych, takich jak strumienie lub jeziora. Woda jest niezbędna do utrzymania odpowiedniego poziomu wilgotności powietrza oraz do utrzymania odpowiedniego poziomu nawodnienia gleby i roślinności.

Klimat jest trzecim ważnym czynnikiem w tworzeniu siedliska. Klimat określa temperaturę powietrza i wilgotność powietrza w danym miejscu. Klimat ma duży wpływ na to, jakie rodzaje roślin i zwierząt mogą tam żyć. Na przykład w cieplejszych regionach można spotkać więcej gatunków roślin i zwierząt niż w chłodniejszych regionach.

Wszystkie te czynniki tworzą siedlisko - miejsce, w którym żyją rośliny i zwierzęta. Bez odpowiedniego siedliska te organizmy nie będą mogły przeżyć ani się rozmnażać. Dlatego ważne jest, aby chronić nasze naturalne siedliska i dbać o nie tak dobrze, jak tylko się da.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj siedlisko w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

stękać

o byku łosia i jelenia: wydawać głos zbliżony do stękania (w okresie godowym).

strzykacz

rodzaj muchówki obejmujący gatunki, których larwy pasożytują w nosie i przełyku jeleniowatych.

suknia

sierść zwierzyny płowej, także dzika.

świadectwo pochodzenia zwierzyny

druk ścisłego zarachowania dokumentujący legalność pozyskania przewożonej sztuki; wystawia go dzierżawca obwodu łowieckiego.

solnik

inaczej lizawka.

skolenie

głos wydalany przez lisa.

szydło

ostre zakończenie tyki jelenia byka lub kozła.

ślimy

rogi muflona.

ślad

dawniej trop.

szyna

połączenie luf broni myśliwskiej śrutowej lub kombinowanej; na górnej szynie umieszczone są przyrządy celownicze.