Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: samura

samura

inaczej locha.

Samura, inaczej locha, to określenie samicy dzika, która ukończyła trzeci rok życia. Jest to stadium dojrzałości płciowej dzika, zazwyczaj osiągane w wieku 18-24 miesięcy. Samice dzika mają zazwyczaj mniejsze rozmiary ciała od samców, ich masa waha się między 30 a 40 kilogramów. Charakteryzują się również mniejszą agresywnością i większą ostrożnością w porównaniu do samców. Samice te są aktywne głównie w nocy i często polują w grupach.

W porównaniu do samców, samury są bardziej skłonne do migracji na dłuższe odległości, co wynika z poszukiwania pożywienia lub lepszych warunków środowiskowych. Mają również zdolność lepszego przystosowywania się do nowych warunków. Obecność samic dzików odgrywa ważną rolę w ekosystemie, wpływając pozytywnie na populacje dzikich zwierząt. Stanowią one ważne źródło energii i składników odżywczych dla innych gatunków oraz pełnią istotną rolę w łańcuchu pokarmowym.

Samica dzika, będąca w stadium samury, odgrywa istotną rolę w życiu dzikiej przyrody poprzez zachowanie równowagi ekologicznej oraz zapewnianie niezbędnych składników pokarmowych dla innych gatunków.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj samura w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

sęk

wyrostek na łopacie daniela i łosia.

selekt

sztuka przeznaczona na odstrzał selekcyjny.

stożek przejściowy

krótki odcinek przewodu lufy za komorą nabojową o zwężającej się średnicy.

strzyże

wąsy zająca.

szyjka

węższa część łoża służąca za uchwyt broni.

skłusować

pozyskać nielegalnie zwierzynę.

samura

inaczej locha.

słuchy

uszy dzika, zająca i królika.

sietnik

w dawnej Polsce członek służby łowieckiej, mający nadzór nad sieciami.

składność broni

zaleta broni, która zależy od dopasowania jej do budowy anatomicznej myśliwego (zob. dopasowywanie broni).