Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: sygnały myśliwskie

sygnały myśliwskie

umowne sygnały grane na rogu lub trąbce myśliwskiej. Można je podzielić na porozumiewawcze i okolicznościowe. Do okolicznościowych należą sygnałówki na śmierć różnych zwierząt oraz rozpoczęcie i zakończenie polowania, pokot, pobudka itp.

Sygnały myśliwskie to umowne dźwięki grane na rogu lub trąbce myśliwskiej, mające na celu komunikację między myśliwymi podczas polowania. Wyróżnia się dwa rodzaje sygnałów: porozumiewawcze oraz okolicznościowe. Sygnały porozumiewawcze służą do przekazywania pozycji myśliwego, jego intencji oraz innych istotnych informacji, umożliwiając wspólne działanie i zapobiegając niebezpiecznym sytuacjom. W ich skład wchodzą m.in. sygnał ostrzegawczy, zatrzymania, odstąpienia oraz zbliżenia się.

W kontekście komunikacji między myśliwymi, sygnały myśliwskie stanowią kluczowy element organizacji polowań oraz zarządzania zwierzyną łowną. Poprzez umożliwienie efektywnego współdziałania grupy, mają istotny wpływ na bezpieczeństwo zarówno myśliwych, jak i zwierząt.

Ponadto, sygnały myśliwskie mogą być wykorzystywane do oznaczania granic terytorialnych oraz wyznaczania stref bezpieczeństwa dla zwierzyny, co pomaga w kontrolowanym zarządzaniu populacją zwierząt łownych oraz zachowaniu równowagi ekosystemu leśnego.

Wśród okolicznościowych sygnałów myśliwskich znajdują się m.in. sygnały informujące o śmierci zwierzęcia, rozpoczęciu i zakończeniu polowania, czy też sygnały związane z określonymi etapami życia zwierzyny np. pokotem czy pobudką.

Ogółem rzecz biorąc, sygnały myśliwskie pełnią ważną rolę w regulacji działań myśliwych podczas polowania oraz w zarządzaniu populacją dzikiej zwierzyny. Ich odpowiednie stosowanie przyczynia się zarówno do bezpieczeństwa uczestników polowania, jak i ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj sygnały myśliwskie w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

siedmnadziesta

kara pieniężna wynosząca 70 grzywien, nakładana w dawnej Polsce za wykroczenia przeciwko książęcemu prawu, w tym także za przestępstwa łowieckie.

stroik

woabik na ptaki, rodzaj piaszczałki.

szczypce

dawniej kleszcze używane do łapania borsuków żywcem.

sparować się

o ptakach: łączyć się w pary w okresie godowym.

sroka, sroka (pica pica)

ptak z rodziny krukowatych o czarno-białym upierzeniu i długim czarnym ogonie. Jest poważnym szkodnikiem w miejscach, gdzie występuje zwierzyna drobna; wiosną żywi się m.in. jajami, (...)

selekcjoner

myśliwy, który po stażu i zdaniu egzaminu selekcjonerskiego posiada uprawnienia do wykonywania odstrzału selekcyjnego.

siodło

charakterystyczna dla samców muflona biała plama po obu stronach grzbietu w okolicy ostatnich żeber.

strzelba

śrutowa broń myśliwska.

sokoły, sokoły (Falkonidae)

rodzina ptaków drapieżnych, z których trzy gatunki używano w sokolnictwie: sokół wędrowny, raróg oraz kobuz.

selekcja zwierzyny

1) naturalna: eliminowanie z łowiska sztuk słabych i chorych przez drapieżniki oraz w wyniku działania czynników atmosferycznych,
2) sztuczna: usuwanie z łowiska przez odstrzał sztuk (...)