Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: sarna

sarna, sarna (Capreolus capreolus L.)

gatunek łowny z rodziny jeleniowatych z rzędu parzystokopytnych. Długość ciała 95-136 cm, wysokość barkowa 65-90 cm, dł. ogona 2-3,5 cm, ciężar 15- 30 kg. Ubarwienie latem rude, zimą rudopopielate. Spód ciała jasny, na pośladkach biała plama. Młode po urodzeniu są rude w białe cętki. Poroże (parostki) noszą tylko samce (wyjątkowo może się zdarzyć koza z paro- s tka mi). Nasadzają je w okresie zimy i wiosny aż do końca kwietnia, następnie wycierają oraz zrzucają w drugiej połowie października i listopadzie. Dorosły kozioł powinien mieć poroże mocnego szislaka. Kulminacja rozwoju poroża przypada na 6 rok życia. Sarna występuje w całym kraju, zamieszkuje zarówno lasy jak i pola, gdzie tworzy odrębną formę ekologiczną - sarny polnej. Zimą s. tworzą siada (rudle), pozostałą część roku żyją oddzielnie. Kozły zajmują swoje rewiry, których bronią przed innymi rogaczami. Ruja trwa od połowy lipca do połowy sierpnia. W maju rodzą się młode, które odżywiają się mlekiem matki przez 3-4 miesięcy. Pokarm roślinny pobierają od 6-8 dnia życia. Dojrzałość płciową uzyskują w wieku 16 miesięcy. Pokarm sarny stanowią rośliny zielone, pędy młodych drzew i krzewów, mchy i porosty. Hodowla polega na selekcji, ochronie i dokarmianiu zimowym (liściarka, owies, siano, kiszonki). Na rogacze poluje się od maja do września, na kozy od października do stycznia. Trofeum stanowią parostki wyceniane według międzynarodowej punktacji.

Sarna jest gatunkiem łownym z rodziny jeleniowatych. Ma długość ciała od 95 do 136 cm, wysokość barkowa od 65 do 90 cm, a długość ogona od 2 do 3,5 cm. Ciężar sarny wynosi od 15 do 30 kg. Ubarwienie sarny zmienia się wraz z porami roku - latem jest rude, a zimą rudopopielate. Spód ciała jest jasny, a na pośladkach biała plama. Młode sarny po urodzeniu mają rude futro w białe cętki. Samce noszą poroże (parostki), które nasadzają w okresie zimy i wiosny, a następnie wycierają i zrzucają w drugiej połowie października i listopada. Dorosły kozioł powinien mieć mocne poroże szislaka.

Sarna występuje w całym kraju, zamieszkuje lasy i pola tworząc odrębną formę ekologiczną - sarny polnej. Zimą tworzą siada (rudle), a pozostała część roku żyją oddzielnie. Kozły zajmują swoje rewiry, których broni przed innymi rogaczami. Ruja trwa od połowy lipca do połowy sierpnia, a młode rodzą się w maju i odżywiają się mlekiem matki przez 3-4 miesiace. Dojrzałość płciową uzyskują w 16 miesiace życia. Pokarm stanowi dla nich roślinność zielona, pokarm mchy i porostów oraz pokarm dostarczany przez hodowców (liściarka, owies, siano, kiszonki). Na rogacze poluje się od maja do września, a na kozy od października do stycznia. Trofeum stanowi parostki oceniane według międzynarodowej punktacji.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj sarna w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

skałkówka

dawna broń myśliwska, w której kurek był zaopatrzony w skałką, później zastąpiony pistonem.

siedlisko, siedlisko, ekotop

kompleks czynników glebowych, wodnych i klimatycznych, tworzących warunki bytowania określonej roślinności i związanego z nią świata zwierzęcego.

sąd łowiecki

sąd koleżeński PZŁ, rozpatrujący wykroczenia przeciwko ustawie, przepisom i regulaminom łowieckim, a także przeciwko etyce łowieckiej. Posiada dwie instancje: sąd wojewódzki i sąd (...)

skromny

o zającu i króliku: tłusty.

skoki

nogi zająca.

stawka

noga lisa lub borsuka.

szydlarz

jeleń byk i kozioł noszący poroże zbudowane tylko z ostro zakończonych tyk (bez odnóg).

sekundowanie

naśladowanie przez wyżla drugiego ligowca, który zwietrzywszy zwierzynę wystawia ją.

skrocz

charakterystyczny kłus łosia polegający na równoczesnym posuwaniu obu prawych nóg, a następnie obu lewych.

sylwetka

obrys zwierza lub ptaka, pozwalający na określenie jego przynależności gatunkowej.