Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: strzałowe

strzałowe

opłata od pozyskanej zwierzyny.

Strzałowe to opłata pobierana od łowców za każdy strzał oddany podczas polowania, niezależnie od skutku. Opłata ta ma na celu zarówno regulację liczby strzałów, jak i zapewnienie dochodów z polowań myśliwym. W praktyce, wysokość stawek za strzałowe może się różnić w zależności od lokalnych uwarunkowań oraz gatunku zwierzyny, na którą polowanie jest prowadzone.

Pobór opłaty strzałowej może być również używany jako narzędzie zarządzania populacją dzikiej zwierzyny poprzez zachęcanie do selektywnego polowania na określone gatunki lub sztuki o określonych cechach (np. starsze byki, samce z rogami). Jest to istotne dla zachowania równowagi ekosystemu oraz zachowania zdrowych populacji dzikich zwierząt łownych.

W niektórych krajach, opłata strzałowa może być także wykorzystywana do finansowania ochrony i zarządzania obszarami łowieckimi oraz do inwestycji w rozwój dziczyzny. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie zrównoważonego użytkowania przyrody poprzez kontrolowanie presji łowieckiej oraz generowanie środków na cele edukacyjne i ochronne.

Warto zaznaczyć, że opłaty strzałowe są regulowane i monitorowane przez odpowiednie instytucje państwowe lub organizacje myśliwskie. Ich kwoty mogą podlegać zmianom w zależności od aktualnych potrzeb w zakresie ochrony przyrody oraz stosowanych praktyk w zarządzaniu populacjami dzikiej zwierzyny.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj strzałowe w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

szpony

uzbrojone w długie ostre pazury palce ptaków drapieżnych.

skoki

nogi zająca.

szpilki

inaczej igły.

strażnik łowiecki

pracownik łowiecki (etatowy lub społeczny) sprawujący obowiązki wchodzące w zakres ochrony łowiska. Do obowiązków strażnika należy m.in. pilnowanie łowiska przed kłusownikami, (...)

starka

samica ptaka wodząca młode.

siedlisko, siedlisko, ekotop

kompleks czynników glebowych, wodnych i klimatycznych, tworzących warunki bytowania określonej roślinności i związanego z nią świata zwierzęcego.

sadło

tłuszcz ze zwierzyny.

sztych

iść na sztych: o zwierzynie idącej wprost na stanowisko myśliwego.

słupkować

o zającu i króliku: siadać na tylnych nogach (skokach).

sznur

trop wilka lub lisa.