Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: stado

stado

grupa osobników danego gatunku przebywających razem i współżyjących ze sobą; stado posiada pewną strukturę hierarchiczną.

Stado to grupa zwierząt, które przebywają razem i współżyją ze sobą. Może ono składać się z kilku lub kilkuset osobników danego gatunku. Stado posiada pewną strukturę hierarchiczną, w której jeden lub kilka osobników dominują nad pozostałymi. W stadzie istnieje silna więź między osobnikami, która umożliwia im wspólne działanie i współpracę.

Stado może być zarządzane przez jednego lub kilka alfa-samców, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i dobrostan całego stada. Służą one jako przywódcy i doradcy, a także jako pierwsza linia obrony przed zagrożeniami. Alfa-samce są czasami wybierane przez inne osobniki stada, aby chronić je przed niebezpieczeństwami.

Stado może być również zarządzane przez samicę alfa, która jest odpowiedzialna za decyzje dotyczące życia społecznego i reprodukcyjnego stada. Samica alfa ma silny wpływ na inne osobniki stada i może mieć duży wpływ na ich zachowanie. Samica alfa może również być odpowiedzialna za utrzymanie porządku w stadzie i pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj stado w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

sokolnictwo

układanie i polowanie z ptakami drapieżnymi (sokołami, jastrzębiami, a nawet orłami), szczególnie rozpowszechnione w średniowieczu. Młodego ptaka ukróca się, czyli przyzwyczaja do ludzi, (...)

składność broni

zaleta broni, która zależy od dopasowania jej do budowy anatomicznej myśliwego (zob. dopasowywanie broni).

sidło

pętla służąca kłusownikowi do łapania ptaków.

spust

język spustowy, umieszczony pod szyjką broni myśliwskiej; ściągnięcie go powoduje zwolnienie iglicy i strzał. Prawidłowa twardość spustu wynosi: pierwszy 1,7-1,9 kgm, drugi 1,9-2,1 (...)

siedmnadziesta

kara pieniężna wynosząca 70 grzywien, nakładana w dawnej Polsce za wykroczenia przeciwko książęcemu prawu, w tym także za przestępstwa łowieckie.

siodło

charakterystyczna dla samców muflona biała plama po obu stronach grzbietu w okolicy ostatnich żeber.

szydło

ostre zakończenie tyki jelenia byka lub kozła.

szczwacz

członek dawnej książęcej służby łowieckiej, układacz chartów i ogarów.

strugi

przednie siekacze zająca i królika.

szczeć

uwłosienie ciała dzików.