Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: selekcja zwierzyny

selekcja zwierzyny

1) naturalna: eliminowanie z łowiska sztuk słabych i chorych przez drapieżniki oraz w wyniku działania czynników atmosferycznych,
2) sztuczna: usuwanie z łowiska przez odstrzał sztuk nieprzydatnych do hodowli. Selekcję jeleniowatych przeprowadza się na podstawie oceny poroża danego osobnika, biorąc pod uwagę jego wiek i warunki środowiskowe (zob. kryteria odstrzału selekcyjnego).

Selekcja zwierzyny to proces wyboru najlepszych osobników do hodowli lub odstrzału, który może być przeprowadzany w sposób naturalny lub sztuczny. Naturalna selekcja polega na eliminowaniu słabych i chorych osobników przez drapieżniki lub czynniki atmosferyczne. Jest to niekontrolowany proces, który zachodzi w przyrodzie. Z kolei sztuczna selekcja polega na usuwaniu z łowiska osobników nieprzydatnych do hodowli, co może być kontrolowane przez człowieka. W przypadku jeleniowatych, selekcję przeprowadza się na podstawie oceny poroża danego osobnika, uwzględniając jego wiek i warunki środowiskowe, określając kryteria odstrzału selekcyjnego. Selekcja zwierzyny jest istotnym elementem gospodarki łowieckiej ze względu na utrzymanie odpowiedniej populacji danego gatunku oraz poprawę warunków hodowlanych.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj selekcja zwierzyny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

sznury

inaczej fladry.

siekaniec

dawniej używane drobne kawałki posiekanego ołowiu zamiast śrutu.

sąd łowiecki

sąd koleżeński PZŁ, rozpatrujący wykroczenia przeciwko ustawie, przepisom i regulaminom łowieckim, a także przeciwko etyce łowieckiej. Posiada dwie instancje: sąd wojewódzki i sąd (...)

strzelec

ogólne określenie wszystkich służb łowieckich księcia.

siuta

inaczej koza.

sadło

tłuszcz ze zwierzyny.

szyć

strzelać raz za razem.

skłusować

pozyskać nielegalnie zwierzynę.

skrzekot

niepłodny mieszaniec koguta cietrzewia i głuszycy.

sietnik

w dawnej Polsce członek służby łowieckiej, mający nadzór nad sieciami.