Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: stanowisko myśliwskie stałe

stanowisko myśliwskie stałe

specjalnie przygotowane miejsce oczekiwania na zwierzynę, np. kosz, ambona, czatownia itp.

Stanowisko myśliwskie stałe to miejsce, w którym myśliwi oczekują na zwierzynę. Może to być kosz, ambona lub czatownia. Kosz jest najbardziej popularnym rodzajem stanowiska myśliwskiego stałego. Jest to po prostu duży kosz wykonany z drewna lub metalu, który można postawić na ziemi lub na drzewie. Kosze są często wyposażone w siedzenia i schowki na broń i amunicję. Ambona jest podobna do kosza, ale jest zazwyczaj większa i bardziej wytrzymała. Jest ona często ustawiana na drzewach lub skarpach, aby umożliwić myśliwym obserwowanie zwierzyny z góry. Czatownia jest najbardziej skomplikowanym rodzajem stanowiska myśliwskiego stałego. Jest to budynek wykonany z drewna lub metalu, który można postawić na ziemi lub na drzewie. Czatownia ma okna i drzwi, aby umożliwić myśliwym obserwowanie zwierzyny bez ryzyka jej spłoszenia. Wszystkie te rodzaje stanowisk myśliwskich stałych są przeznaczone do oczekiwania na zwierzynę i pozwalają myśliwym lepiej łowić.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj stanowisko myśliwskie stałe w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

szydlarz

jeleń byk i kozioł noszący poroże zbudowane tylko z ostro zakończonych tyk (bez odnóg).

stanowisko myśliwskie stałe

specjalnie przygotowane miejsce oczekiwania na zwierzynę, np. kosz, ambona, czatownia itp.

szyjka

węższa część łoża służąca za uchwyt broni.

sagalasówka

broń myśliwska z końca XVIIIr w. wyrobu kowala-rusznikarza Sagalasa ze wsi Bałabanówka w powiecie lipowieckim na ziemi kijowskiej. Salgasówki zdobione były napisami: Se git se bon Sagalas (...)

siedlisko, siedlisko, ekotop

kompleks czynników glebowych, wodnych i klimatycznych, tworzących warunki bytowania określonej roślinności i związanego z nią świata zwierzęcego.

śladować

dawniej tropić.

szpicak

samiec zwierzyny płowej, którego pierwsze poroże ma kształt szpiców.

sadowić

umieszczać ptaka łowczego na berle.

spuścić

1) zwolnić psa z otoku lub smyczy;
2) zestrzelić lecącego ptaka.

skrocz

charakterystyczny kłus łosia polegający na równoczesnym posuwaniu obu prawych nóg, a następnie obu lewych.