Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: skupienie pocisków

skupienie pocisków

odległość między poszczególnymi trafieniami w tarczę przy tym samym wycelowaniu (zob. rozrzut).

Skupienie pocisków jest ważnym wskaźnikiem jakości broni. Im mniejszy rozrzut, tym lepsza jakość broni. W przypadku broni śrutowej, rozrzut zależy od grubości śrutu. Im grubszy śrut, tym mniejszy rozrzut. W przypadku broni kulowej, skupienie pocisków jest wyznaczane przez średnicę koła, w którym znalazły się trzy kule wystrzelone z odległości 35 m. Im mniejsza średnica koła, tym lepsze skupienie pocisków.

Rozrzut pocisków ma bezpośredni wpływ na celność strzału i jest ważnym czynnikiem decydującym o przydatności broni do polowania na grubą zwierzynę. Dlatego też, aby ustrzelić duże zwierzę, należy używać broni o dobrej jakości i małym rozrzucie pocisków.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj skupienie pocisków w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

spłonka

część naboju myśliwskiego, w której znajduje się materiał wybuchowy (w nowoczesnych spłonkach Poloxid, Sinoxid, DWH, Gevelotsiroxid - antykorozyjne masy inicjujące) służący do zapalenia (...)

szczenić się

o samicy psa, wilka y lisa, borsuka, jenota: wydawać młode na świat.

szukać

o psie myśliwskim szukającym zwierzyny.

szabas

przerwa w tokach cietrzewich podczas wschodu słońca. Stara legenda mówi, że ptaki czczą słońce, naukowego wyjaśnienia brak.

szpicak

samiec zwierzyny płowej, którego pierwsze poroże ma kształt szpiców.

słupkować

o zającu i króliku: siadać na tylnych nogach (skokach).

sygnałówka

myśliwska trąbka metalowa służąca do grania sygnałów myśliwskich.

siedlisko, siedlisko, ekotop

kompleks czynników glebowych, wodnych i klimatycznych, tworzących warunki bytowania określonej roślinności i związanego z nią świata zwierzęcego.

strzałowe

opłata od pozyskanej zwierzyny.

sokolnik

1) w średniowieczu służący, opiekujący się sokolarnią;
2) od XV w. urzędnik dworu (sokolniczy);
3) dziś - myśliwy polujący z ptakami łowczymi.