Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: sztuka

sztuka

pojedynczy zwierz.

Sztuka to termin używany w łowiectwie, aby określić pojedynczego zwierzęcia. Termin ten jest szeroko stosowany w odniesieniu do dzikich zwierząt, które są polowane lub hodowane w celu użytku ludzi. Termin "sztuka" może być również używany w odniesieniu do zwierząt domowych, takich jak psy i koty.

Termin "sztuka" może być stosowany zarówno w odniesieniu do pojedynczych zwierząt, jak i całych grup zwierząt. Na przykład, jeśli myśliwy poluje na dzikie łosie, może on mówić o polowaniu na "sztukę" łosia. Jeśli hodowca ma stado owiec, może on mówić o "sztukach" owiec.

Termin "sztuka" jest również czasami używany w odniesieniu do określonego rodzaju zwierzęcia lub gatunku. Na przykład, jeśli myśliwy poluje na dzikie jelenie, może on mówić o polowaniu na "sztukę" jelenia. Można również mówić o "sztukach" dzikich kaczek lub innych ptaków.

Termin "sztuka" jest czasami używany w odniesieniu do określonego rodzaju zachowania zwierzęcia lub jego cech fizycznych. Na przykład, jeśli myśliwy poluje na dzikiego jelenia o dużym porożu, może on mówić o polowaniu na "sztukę" dużego poroża. Można również mówić o "sztukach" szybkich ptaków lub silnych psów.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj sztuka w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

sidło

pętla służąca kłusownikowi do łapania ptaków.

szuwary

zarośla roślin zielonych (sitowie, tatarak itp.) nad brzegami stawów i jezior.

strzelony

o zwierzynie trafionej śmiertelnie.

sygnały myśliwskie

umowne sygnały grane na rogu lub trąbce myśliwskiej. Można je podzielić na porozumiewawcze i okolicznościowe. Do okolicznościowych należą sygnałówki na śmierć różnych zwierząt oraz (...)

słuchy

uszy dzika, zająca i królika.

świadectwo pochodzenia zwierzyny

druk ścisłego zarachowania dokumentujący legalność pozyskania przewożonej sztuki; wystawia go dzierżawca obwodu łowieckiego.

stroik

woabik na ptaki, rodzaj piaszczałki.

starka

samica ptaka wodząca młode.

sznury

inaczej fladry.

sroka, sroka (pica pica)

ptak z rodziny krukowatych o czarno-białym upierzeniu i długim czarnym ogonie. Jest poważnym szkodnikiem w miejscach, gdzie występuje zwierzyna drobna; wiosną żywi się m.in. jajami, (...)