Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: selekcjoner

selekcjoner

myśliwy, który po stażu i zdaniu egzaminu selekcjonerskiego posiada uprawnienia do wykonywania odstrzału selekcyjnego.

Selekcjoner to myśliwy, który posiada uprawnienia do wykonywania odstrzału selekcyjnego. Aby uzyskać te uprawnienia, musi on przejść staż i zdać egzamin selekcjonerski. Selekcjonerski odstrzał jest szczególnym rodzajem polowania, które ma na celu ograniczenie populacji danego gatunku zwierząt. Celem tego rodzaju polowania jest zapewnienie zrównoważonego poziomu populacji danego gatunku, aby uniknąć nadmiernego wyczerpywania się zasobów naturalnych.

Selekcjonerzy są odpowiedzialni za wykonywanie odstrzału selekcyjnego w sposób bezpieczny i etyczny. Muszą oni również monitorować populacje danego gatunku i określać, czy odstrzał jest konieczny. Selekcjonerzy muszą również przestrzegać przepisów dotyczących polowania i ochrony środowiska oraz stosować się do wszelkich innych przepisów dotyczących polowania.

Selekcjonerzy muszą również być dobrze poinformowani na temat danego gatunku i jego środowiska oraz umieć ocenić, czy odstrzał jest konieczny. Muszą oni również być w stanie określić, jak dużo zwierząt można bezpiecznie odstrzelić bez uszczerbku dla populacji. Selekcjonerzy muszą również być w stanie określić, jak dużo zwierząt można bezpiecznie odstrzelić bez uszczerbku dla populacji.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj selekcjoner w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

strzyżak jeleni, strzyżak jeleni, mucha jelenia

szkodliwa muchówka, pasożyt zewnętrzny jelenie, żywi się jego krwią, obłamuje sobie skrzydła w jego sierści. Występuje tam, gdzie licznie bytują jelenie.

ściągać

o wyżle: powoli dochodzić do zwietrzonej zwierzyny.

skałka

ostry kawałek krzemienia do krzesania iskier w broni skałkowej.

sagalasówka

broń myśliwska z końca XVIIIr w. wyrobu kowala-rusznikarza Sagalasa ze wsi Bałabanówka w powiecie lipowieckim na ziemi kijowskiej. Salgasówki zdobione były napisami: Se git se bon Sagalas (...)

siatka celownicza

celownik wlunecie myśliwskiej.

sznur

trop wilka lub lisa.

słuchy

uszy dzika, zająca i królika.

sęk

wyrostek na łopacie daniela i łosia.

sznurować

o wilkach i lisach: posuwać się po linii prostej; pozostawiany trop nazywamy sznurem.

suknia

sierść zwierzyny płowej, także dzika.