Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: selekcjoner

selekcjoner

myśliwy, który po stażu i zdaniu egzaminu selekcjonerskiego posiada uprawnienia do wykonywania odstrzału selekcyjnego.

Selekcjoner to doświadczony myśliwy, który po ukończeniu stażu i zdanym egzaminie selekcjonerskim uzyskuje uprawnienia do wykonywania odstrzału selekcyjnego. Jest on odpowiedzialny za regulację populacji danego gatunku zwierząt poprzez kontrolowany odstrzał, mający na celu utrzymanie zrównoważonego poziomu liczby osobników w populacji. Wykonywanie tej roli wymaga znajomości specyfiki danego gatunku oraz jego środowiska, umiejętności oceny konieczności oraz sposobów przeprowadzenia odstrzału, a także przestrzegania obowiązujących przepisów związanych z polowaniem i ochroną środowiska. Selekcjonerzy muszą działać w sposób etyczny i bezpieczny, dbając o zachowanie równowagi ekosystemu.

Podczas selekcyjnego odstrzału selekcjonerowie pilnują, aby liczba osobników danego gatunku nie przekroczyła zdolności środowiska do utrzymania ich populacji. Wybierają konkretne osobniki do odstrzału w taki sposób, aby wpływ na populację był minimalny, a jednocześnie zaspokoił cele regulacyjne w zakresie liczby zwierząt. Ich działania oparte są na dokładnych badaniach oraz monitorowaniu populacji, a także znajomości biologii i ekologii danego gatunku.

Selekcjonerzy muszą być dobrze przygotowani zarówno teoretycznie, jak i praktycznie do wykonywania swoich obowiązków, dlatego proces uzyskania uprawnień selekcjonera obejmuje zdobywanie praktycznych umiejętności pod nadzorem doświadczonych myśliwych oraz zdanie egzaminu potwierdzającego ich kwalifikacje. Działając zgodnie z kodeksem etycznym, selekcjonerowie dbają o utrzymanie równowagi ekosystemowej poprzez kontrolowanie liczebności populacji w taki sposób, by chronić zarówno interesy zwierząt, jak i środowiska naturalnego.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj selekcjoner w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

świece

oczy żubra, zwierzyny płowej, kozicy, muflona i dzika

stójka

zatrzymanie się psa legawego w charakterystycznej pozie (z podniesioną przednią łapą) przed zwietrzoną zwierzyną.

suknia

sierść zwierzyny płowej, także dzika.

szczotki, szczotki, igły

piórka wyrastające u palców nóg koguta głuszca w okresie godowym, po zakończeniu którego zanikają.

sadzić

o zwierzynie czworonożnej: szybko biec.

szesnastka

myśliwska broń śrutowa kal. 16.

sąd łowiecki

sąd koleżeński PZŁ, rozpatrujący wykroczenia przeciwko ustawie, przepisom i regulaminom łowieckim, a także przeciwko etyce łowieckiej. Posiada dwie instancje: sąd wojewódzki i sąd (...)

syk

jeden z głosów wydawanych przez cietrzewie na tokach.

stroik

woabik na ptaki, rodzaj piaszczałki.

samopał

kłusownicza broń działająca po potrąceniu przez przechodzącego zwierza linki przymocowanej do spustu broni, wycelowanej na przesmyk zwierzyny.