Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: strzykacz

strzykacz

rodzaj muchówki obejmujący gatunki, których larwy pasożytują w nosie i przełyku jeleniowatych.

Strzykacz to rodzaj muchówki z rodziny bąków (Oestridae), obejmujący gatunki, których larwy pasożytują w nosie i przełyku jeleniowatych. Muchówki te są pasożytami obligatoryjnymi, co oznacza, że ich larwy muszą pasożytować w ciele żywiciela, aby przeżyć. Samice strzykacza składają jaja w pobliżu nozdrzy jeleniowatych, a po wylęgnięciu się larwy przedostają się do jamy nosowej lub przełyku żywiciela. Tam rozwijają się przez kilka tygodni lub nawet miesięcy, absorbuje odżywcze substancje oraz powodują uszkodzenia tkanek.

Pasożytnicze działanie larw strzykaczy może prowadzić do dyskomfortu u zwierzęcia, a w niektórych przypadkach nawet do poważnych zaburzeń zdrowotnych. Mogą one mieć negatywny wpływ na apetyt oraz spowodować stan zapalny i infekcje. Dla gospodarza obecność tych pasożytów jest szczególnie uciążliwa podczas okresu rozrodu i wzrokowego zachowania, gdy zdolność do wykrywania otoczenia jest kluczowa dla jego przeżycia.

Z uwagi na ich szkodliwe skutki dla populacji jeleniowatych, obserwuje się wysiłki mające na celu kontrolę i ograniczenie występowania strzykaczy. Jednym z takich podejść jest regularne badanie zwierzyny pod kątem obecności larw oraz stosowanie metod zwalczania dla zmniejszenia zagrożenia dla zdrowia i kondycji populacji dzikich zwierząt.

Warto podkreślić, że interakcje między muchówkami z rodzaju strzykacz a ich żywicielami są istotnym elementem ekologii i zdrowia populacji dzikich zwierząt, a badania nad nimi mają istotne znaczenie zarówno dla ochrony dzikiej przyrody jak i dla nauki o pasożytach u ssaków.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj strzykacz w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

szarża

atak dzika na myśliwego, szczecina.

strugi

przednie siekacze zająca i królika.

sekundowanie

naśladowanie przez wyżla drugiego ligowca, który zwietrzywszy zwierzynę wystawia ją.

strażnik łowiecki

pracownik łowiecki (etatowy lub społeczny) sprawujący obowiązki wchodzące w zakres ochrony łowiska. Do obowiązków strażnika należy m.in. pilnowanie łowiska przed kłusownikami, (...)

szczek

głos wydawany przez psy, lisy i sarny.

strzała

pocisk do luku lub kuszy składający się z grotu, drzewca i tylca z pierzyskiem. Groty wykonywano z metalu, kamienia lub twardego drewna. Na pionowym zakończeniu tylca było nacięcie do (...)

stanowisko myśliwskie stałe

specjalnie przygotowane miejsce oczekiwania na zwierzynę, np. kosz, ambona, czatownia itp.

sidło

pętla służąca kłusownikowi do łapania ptaków.

skłusować

pozyskać nielegalnie zwierzynę.

szlakować

staropolskie: tropić zwierzynę.