Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: szydlarz

szydlarz

jeleń byk i kozioł noszący poroże zbudowane tylko z ostro zakończonych tyk (bez odnóg).

Szydlarz to określenie dla jelenia, byka lub kozła noszącego poroże składające się tylko z ostro zakończonych tyk. Jest to szczególny rodzaj poroża, który występuje tylko u niektórych gatunków zwierząt. Poroże szydlarza składa się z dwóch lub trzech ostro zakończonych tyk, które są połączone ze sobą i tworzą jednolity kształt. Tyki te są zazwyczaj dłuższe niż te, które występują u innych gatunków zwierząt.

Poroże szydlarza jest czasami mylone z porożem jelenia, ale istnieją pewne różnice między nimi. Poroże szydlarza ma tylko ostre końce, podczas gdy poroże jelenia ma odnogi. Ponadto, poroże szydlarza jest bardziej okrągłe i ma mniejszy obwód niż poroże jelenia.

Szydlarze są bardzo cennymi trofeami łowieckimi i są czasami wykorzystywane do ozdabiania domów lub sal bankietowych. Szydlarze są również czasami wykorzystywane do celów edukacyjnych, aby uczyć ludzi o różnych gatunkach zwierząt i ich cechach charakterystycznych.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj szydlarz w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

skrocz

charakterystyczny kłus łosia polegający na równoczesnym posuwaniu obu prawych nóg, a następnie obu lewych.

strzyże

wąsy zająca.

szczwacz

członek dawnej książęcej służby łowieckiej, układacz chartów i ogarów.

sznury

inaczej fladry.

szesnastka

myśliwska broń śrutowa kal. 16.

szuwary

zarośla roślin zielonych (sitowie, tatarak itp.) nad brzegami stawów i jezior.

siadło

drzewo, na którym zasiadł na noc głuszec

suknia

sierść zwierzyny płowej, także dzika.

sarnina

dziczyzna z sarny.

siedmnadziesta

kara pieniężna wynosząca 70 grzywien, nakładana w dawnej Polsce za wykroczenia przeciwko książęcemu prawu, w tym także za przestępstwa łowieckie.