Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: skarmiać

skarmiać

zużywać paszę do karmienia zwierzyny.

Skarmianie jest jednym z najważniejszych elementów łowiectwa. Polega na wykorzystaniu paszy do karmienia zwierzyny, aby zwiększyć jej liczebność i poprawić jej stan zdrowia. Skarmianie może być wykonywane przez myśliwych lub innych osób, które chcą pomóc w utrzymaniu populacji dzikich zwierząt.

Skarmianie może być wykonywane na różne sposoby. Najczęstszym sposobem jest rozrzucanie paszy na polach lub w lesie, aby zwierzęta mogły ją znaleźć i spożywać. Innym sposobem jest ustawienie poidełek lub karmników, w których można umieścić paszę dla zwierząt. Można również skarmiać zwierzęta bezpośrednio, podając im paszę ręcznie lub przy użyciu specjalnych urządzeń do skarmiania.

Skarmianie może mieć pozytywny wpływ na populacje dzikich zwierząt. Zwiększa ich liczebność i poprawia ich stan zdrowia, ponieważ dostarcza im dodatkowego pożywienia. Może również pomóc w ochronie siedlisk i ograniczeniu szkodliwego wpływu człowieka na środowisko naturalne.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj skarmiać w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

szczeć

uwłosienie ciała dzików.

siedlisko, siedlisko, ekotop

kompleks czynników glebowych, wodnych i klimatycznych, tworzących warunki bytowania określonej roślinności i związanego z nią świata zwierzęcego.

szkodnik

zwierzę wyrządzające szkody w łowisku.

szesnastak

jeleń byk mający po osiem odnóg na każdej tyce (sz. regularny) lub przynajmniej na jednej z tyk (sz. nieregularny).

spuścić

1) zwolnić psa z otoku lub smyczy;
2) zestrzelić lecącego ptaka.

sznur

trop wilka lub lisa.

strzała

pocisk do luku lub kuszy składający się z grotu, drzewca i tylca z pierzyskiem. Groty wykonywano z metalu, kamienia lub twardego drewna. Na pionowym zakończeniu tylca było nacięcie do (...)

sprężyna powrotna

mechanizm w samoczynnej broni myśliwskiej, powodujący po strzale ruch części zamka ku przodowi w celu wprowadzenia naboju do komory nabojowej i zaryglowania zamka.

sadlisty

o zwierzynie obrośniętej tłuszczem.

szczwać

polować z chartami.