Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: staśmienie wieńca

staśmienie wieńca

wadliwe poroże jelenia o silnie spłaszczonych tykach.

Staśmienie wieńca to wadliwe poroże jelenia charakteryzujące się silnie spłaszczonymi tykami, często o mniejszej ilości piór. Typowo występuje u samców jelenia starszych niż trzy lata i jest spotykane w lasach Europy i Ameryki Północnej. Poroże tego typu jest mniejsze niż normalne poroże, a jego tyki mogą mieć długość od kilku do kilkunastu centymetrów. Staśmienie wieńca stosowane jest przez myśliwych do identyfikacji samców jeleni oraz unikania polowania na samice lub młode osobniki.

Staśmienie wieńca jest uważane za oznakę starzenia się samca jelenia, co czyni je istotnym elementem w kontekście biologii i ekologii populacji jeleni. Ponieważ poroże jest łatwo rozpoznawalne, pozwala również na kontrolowanie zdrowia populacji oraz określanie wieku zwierząt łownych pomagając w utrzymaniu równowagi między liczebnością a jakością populacji dzikiej zwierzyny.

Ponadto, staśmienie wieńca może być istotne z punktu widzenia etologii populacji jeleni, gdyż zmiany w porożu mogą wpływać na interakcje międzyosobnicze oraz stopień sukcesu reprodukcyjnego samców jeleni. Wiedza na temat występowania staśmienia wieńca może być przydatna również w dziedzinie ochrony środowiska, pozwalając na monitorowanie zdrowotności populacji.

W kontekście myślistwa, znajomość oznak zachowań stadnych i morfologicznych osobników jelenia jest zasadnicza dla podejmowania odpowiedzialnych decyzji łowieckich. Staśmienie wieńca stanowi ważny element etyki myśliwskiej, umożliwiając selektywne polowanie i wspierając zrównoważone zarządzanie populacją jeleni.

Na koniec warto dodać, że staśmienie wieńca może mieć również znaczenie dla badań naukowych nad genetyką i dziedzicznością cech morfologicznych u dziko żyjących ssaków kopytnych, co może przyczynić się do lepszego zrozumienia ewolucji i adaptacji tych gatunków do środowiska naturalnego.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj staśmienie wieńca w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę S

zobacz pełną listę haseł

selekcja zwierzyny

1) naturalna: eliminowanie z łowiska sztuk słabych i chorych przez drapieżniki oraz w wyniku działania czynników atmosferycznych,
2) sztuczna: usuwanie z łowiska przez odstrzał sztuk (...)

sól

bardzo ważny składnik zimowego dokarmiania zwierzyny; najlepiej podawać w lizawkach zmieszaną z gliną lub sól kamienną.

słupkować

o zającu i króliku: siadać na tylnych nogach (skokach).

szczwać

polować z chartami.

sokół czysty

sokół dobrze ułożony do polowań.

świadectwo pochodzenia zwierzyny

druk ścisłego zarachowania dokumentujący legalność pozyskania przewożonej sztuki; wystawia go dzierżawca obwodu łowieckiego.

strzykacz

rodzaj muchówki obejmujący gatunki, których larwy pasożytują w nosie i przełyku jeleniowatych.

starka

samica ptaka wodząca młode.

szyjka

węższa część łoża służąca za uchwyt broni.

sak

dawny rodzaj sieci do łapania ptaków.