Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: albinizm

albinizm, bielactwo

wrodzony brak barwnika u osobników gatunku, którego przedstawiciele są normalnie ubarwieni. Skóra zwierząt dotkniętych a. jest biała, włosy białe, upierzenie ptaków białe, tęczówka oka bladoróżowa (wskutek przeświecania naczyń krwionośnych), źrenica czerwona. Albinizm jest cechą częściowo dziedziczną.

Albinizm to wrodzony brak barwnika u osobników gatunku, którego przedstawiciele są normalnie ubarwieni. Skóra zwierząt dotkniętych albinizmem jest biała, włosy białe, upierzenie ptaków białe, tęczówka oka bladoróżowa z powodu przeświecania naczyń krwionośnych, a źrenica czerwona. Albinizm jest cechą częściowo dziedziczną.

Osobniki dotknięte albinizmem mają brak lub niedobór barwników skóry, włosów, piór oraz oczu, co powoduje ich charakterystyczne białe ubarwienie. Zaburzenie to może być spowodowane mutacją genetyczną lub wynikać z niedoboru witaminy D. Niedobór witaminy D może być skutkiem braku wystarczającej ekspozycji na słońce lub niedostatecznego spożycia tej witaminy w diecie. Mutacja genetyczna może być efektem promieniowania lub innych niekorzystnych czynników środowiskowych.

Albinizm może mieć istotne konsekwencje dla zwierząt dotkniętych tym schorzeniem. Ze względu na swój brak naturalnego kamuflażu, takie zwierzęta mogą napotykać trudności w znalezieniu pożywienia i schronienia, ponieważ stają się łatwym celem drapieżników. Dodatkowo, reprodukcja może być utrudniona, gdyż ubarwienie albinosów może być postrzegane jako niespecyficzne dla danego gatunku.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj albinizm w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę A

zobacz pełną listę haseł

anonser

pies myśliwski ułożony do anonsowania.

aporter

pies myśliwski ułożony do aportowania zwierzyny.

amunicja myśliwska

naboje do broni myśliwskiej; dzieli się na śrutową i kulową. A. śrutowa przeznaczona jest do broni myśliwskiej o lufach gładkich i służy do polowania na zwierzynę drobną oraz duże (...)

aportowanie

przynoszenie przez psa myśliwskiego strzelonej zwierzyny lub postrzałków,

aport

przynoszenie na rozkaz przez psa ubitej zwierany drobnej i oddawanie jej do rąk myśliwego.

atak

szybki ruch psa myśliwskiego w kierunku zwierzyny lub odwrotnie, zwierzyny w kierunku psa lub myśliwego

atawizm

zjawisko sporadycznego występowania w organizmie cech dla niego nietypowych, charakterystycznych jednak dla jego dalekich przodków.

awantaż

odchylenie kolby w prawo lub w lewo w stosunku do osi luf .

albinizm, bielactwo

wrodzony brak barwnika u osobników gatunku, którego przedstawiciele są normalnie ubarwieni. Skóra zwierząt dotkniętych a. jest biała, włosy białe, upierzenie ptaków białe, tęczówka oka (...)

anons

1) zawiadomienie myśliwego przez psa o odznalezieniu dochodzonej zwierzyny,
2) powrót psa do myśliwego od znalezionej w gąszczu zwierzyny.