Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: atawizm

atawizm

zjawisko sporadycznego występowania w organizmie cech dla niego nietypowych, charakterystycznych jednak dla jego dalekich przodków.

Atawizm to zjawisko, które występuje u organizmów żywych jako wynik sporadycznego powrotu cech charakterystycznych dla ich dalekich przodków. Dotyczy to konkretnych cech, które przez wiele pokoleń nie występowały w genotypie danego organizmu. Atawizm może objawiać się w różnych formach, zarówno morfologicznych jak i behawioralnych, stanowiąc istotny element ewolucji organizmów.

Zjawisko atawizmu może być spowodowane mutacjami genetycznymi lub działaniem czynników środowiskowych. W efekcie tych procesów określone cechy, które kiedyś były częścią genotypu przodków, pojawiają się ponownie u potomstwa w sposób niespodziewany i rzadko występujący. Przykładowo, u osobnika może nagle pojawić się charakterystyczna dla jego dalekich przodków cecha anatomiczna czy zachowania.

Atawizm odgrywa istotną rolę w adaptacji organizmów do zmieniających się warunków środowiskowych. Pozwala on na szybsze przystosowanie się do nowych warunków oraz odnalezienie lepszych sposobów radzenia sobie z otoczeniem. Może również mieć wpływ na unikanie drapieżników lub zwiększenie efektywności polowania. Jako mechanizm ewolucyjny atawizm jest ważnym elementem dynamiki życia w przyrodzie i dostosowywania się organizmów do zmieniających się realiów środowiska naturalnego.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj atawizm w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę A

zobacz pełną listę haseł

albinos

osobnik posiadający cechy albinizmu.

anons

1) zawiadomienie myśliwego przez psa o odznalezieniu dochodzonej zwierzyny,
2) powrót psa do myśliwego od znalezionej w gąszczu zwierzyny.

albinizm, bielactwo

wrodzony brak barwnika u osobników gatunku, którego przedstawiciele są normalnie ubarwieni. Skóra zwierząt dotkniętych a. jest biała, włosy białe, upierzenie ptaków białe, tęczówka oka (...)

atak

szybki ruch psa myśliwskiego w kierunku zwierzyny lub odwrotnie, zwierzyny w kierunku psa lub myśliwego

Anson - Deeley

angielska firma produkująca śrutową broń myśliwską. garnek A. D. był wzorcem dla zamków zastosowanych w nowoczesnej broni śrutowej.

amunicja myśliwska

naboje do broni myśliwskiej; dzieli się na śrutową i kulową. A. śrutowa przeznaczona jest do broni myśliwskiej o lufach gładkich i służy do polowania na zwierzynę drobną oraz duże (...)

awantaż

odchylenie kolby w prawo lub w lewo w stosunku do osi luf .

aportowanie

przynoszenie przez psa myśliwskiego strzelonej zwierzyny lub postrzałków,

anonser

pies myśliwski ułożony do anonsowania.

automat

broń myśliwska samopowtarzalna, zarówno śrutowa Jak i kulowa. Najbardziej znane są automaty belgijskiej firmy FN. W automacie usunięcie wystrzelonej łuski, ponowne załadowanie i (...)