Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: amunicja myśliwska

amunicja myśliwska

naboje do broni myśliwskiej; dzieli się na śrutową i kulową. A. śrutowa przeznaczona jest do broni myśliwskiej o lufach gładkich i służy do polowania na zwierzynę drobną oraz duże drapieżniki (ryś, wilk). Amunicja kulowa może być używana zarówno do broni o lufach gładkich, jak i gwintowanych (różni się budową), do polowania na zwierzynę grubą. Donośność strzału śrutowego wynosi 250-450 m, w zależności od grubości śrutu (im grubszy, tym donośność większa), a jego skuteczność (zasięg) 40 m. Donośność strzału kulowego dla pocisków wystrzelonych z lufy gładkiej wynosi 1500 m, przy skuteczności 60 m, a dla pocisków wystrzelonych z lufy gwintowanej odpowiednio 4000 m i 200 m. Nabój do broni o lufach gładkich składa się z tekturowej lub plastykowej łuski zakończonej metalowym okuciem, w którym znajduje się spłonka, prochu, przybitki wojłokowej lub plastykowej i pocisku złożonego ze śrucin o jednakowej średnicy (od 2 mm do 4,75 mm) - pocisk może znajdować się dodatkowo w tzw. koszyczku, który jednocześnie zastępuje przybitkę. Nabój zamykany jest tekturową lub plastykową (często przezroczystą) przybitką albo zakręcany w tzw. gwiazdkę. Nabój kulowy do luf gładkich różni się od ww. tylko pociskiem, którego kształt ustala producent. Nabój kulowy do broni o lufach gwintowanych składa się z metalowej (przeważnie mosiężnej) łuski, spłonki, prochu i pocisku. Łuska przeznaczona do broni łamanej zaopatrzona jest w kryzę, natomiast do broni powtarzalnej posiada wtok. Kształt i budowa pocisku zależy od przeznaczenia i producenta. Każdy nabój na łusce ma podany kaliber i długość komory nabojowej, a przeznaczony do kulowej broni łamanej posiada dodatkowo symbol R.

Amunicja myśliwska stanowi specjalne naboje przeznaczone do broni myśliwskiej. Dzieli się ona na amunicję śrutową oraz kulową, zgodnie z zastosowaniem do broni o lufach gładkich lub gwintowanych. Amunicja śrutowa jest używana głównie do polowania na zwierzynę drobną oraz duże drapieżniki, takie jak rysie czy wilki. Z kolei amunicja kulowa znajduje zastosowanie w polowaniu na zwierzynę grubą. W zależności od rodzaju broni i przeznaczenia, amunicja ta różni się budową i specyfikacją.

Naboje do broni o lufach gładkich składają się z tekturowej lub plastykowej łuski zakończonej metalowym okuciem, w którym umieszczona jest spłonka, proch oraz pocisk składający się ze śrucin o jednakowej średnicy. Natomiast naboje kulowe do broni o lufach gładkich różnią się od tych strzelając śrutem jedynie pociskiem, którego kształt jest ustalany przez producenta. Naboje kulowe do broni o lufach gwintowanych składają się natomiast z metalowej łuski, spłonki, prochu i pocisku mającego różny kształt w zależności od producenta i przeznaczenia.

Aby amunicja była skuteczna, musi być wyprodukowana zgodnie z normami i przepisami regulującymi produkcję broni strzeleckiej. Ponadto każdy rodzaj broni wymaga właściwego rodzaju amunicji, dlatego przed użyciem trzeba upewnić się, że jest ona odpowiednia dla danej broni. Amunicja myśliwska jest istotnym elementem wyposażenia myśliwego umożliwiającym skuteczne oraz bezpieczne polowanie na zwierzynę i drapieżniki.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj amunicja myśliwska w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę A

zobacz pełną listę haseł

albinizm, bielactwo

wrodzony brak barwnika u osobników gatunku, którego przedstawiciele są normalnie ubarwieni. Skóra zwierząt dotkniętych a. jest biała, włosy białe, upierzenie ptaków białe, tęczówka oka (...)

atak

szybki ruch psa myśliwskiego w kierunku zwierzyny lub odwrotnie, zwierzyny w kierunku psa lub myśliwego

amunicja myśliwska

naboje do broni myśliwskiej; dzieli się na śrutową i kulową. A. śrutowa przeznaczona jest do broni myśliwskiej o lufach gładkich i służy do polowania na zwierzynę drobną oraz duże (...)

aportowanie

przynoszenie przez psa myśliwskiego strzelonej zwierzyny lub postrzałków,

aport

przynoszenie na rozkaz przez psa ubitej zwierany drobnej i oddawanie jej do rąk myśliwego.

atawizm

zjawisko sporadycznego występowania w organizmie cech dla niego nietypowych, charakterystycznych jednak dla jego dalekich przodków.

anonser

pies myśliwski ułożony do anonsowania.

Anson - Deeley

angielska firma produkująca śrutową broń myśliwską. garnek A. D. był wzorcem dla zamków zastosowanych w nowoczesnej broni śrutowej.

awantaż

odchylenie kolby w prawo lub w lewo w stosunku do osi luf .

antabka, antabka, bączek

metalowy uchwyt umieszczony pod lufą i podłożem do mocowania paska