Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: batalion, bojownik

batalion, bojownik, batalion, bojownik (Philoma- chus pugnax L.)

ptak łowny z rodziny brodźców, rzędu siewkowatych. Długość samca 30-33 cm, samicy 24- 27 cm, rozpiętość skrzydeł odpowiednio 57-60 cm oraz 45-50 cm. Ma dość wysokie nogi, prosty dziób, ogon i kuper po bokach białe, na skrzydłach białą pręgę, dobrze widoczną podczas lotu. Samiec w szacie godowej ma wokół głowy barwną kryzę, a po bokach potylicy wydłużone pióra tworzące tzw. uszy. Charakterystyczną cechą b. jest zmienność i niepowtarzalność ubarwienia kryzy. W Polsce batalion występuje najliczniej w dolinie Biebrzy, na podmokłych łąkach i błotach. Pożywieniem b. są drobne kręgowce i ziarno. Okres gniazdowania od maja do czerwca; jaja: 4 w kształcie stożka, zmienne w barwie, na szarym, żółtawym, zielonkawym lub brązowym tle z szarymi i ciemnobrązowymi plamkami. Wysiadywanie trwa 21 dni. W maju samce odbywają wspólne toki. Staczają wtedy niegroźne walki, nie wydając żadnego głosu. B. przylatują w kwietniu, a odlatują w okresie lipiec - wrzesień. Na bataliony poluje się na tokach, strzelając tylko koguty.

Batalion jest ptakiem łownym z rodziny brodźców, rzędu siewkowatych. Samce mają długość od 30 do 33 cm, a samice od 24 do 27 cm. Ich rozpiętość skrzydeł wynosi odpowiednio 57-60 cm i 45-50 cm. Mają one wysokie nogi, prosty dziób i ogon oraz białe kupery po bokach. Samce w szacie godowej mają wokół głowy barwną kryzę oraz po bokach potylicy wydłużone pióra tworzące tzw. uszy. Ubarwienie kryzy jest zmienności i niepowtarzalne.

Batalion występuje najliczniej w dolinie Biebrzy, na podmokłych łąkach i błotach. Jego pożywieniem są drobne kręgowce i ziarno. Okres gniazdowania trwa od maja do czerwca, a jaja są 4 w kształcie stożka, zmienne w barwie, na szarym, żółtawym, zielonkawym lub brązowym tle z szarymi i ciemnobrązowymi plamkami. Wysiadywanie trwa 21 dni. W maju samce odbywają wspólne toki, staczając niegroźne walki bez wydawania głosu. Batalion przylatuje do Polski w kwietniu, a odlatuje między lipcem a wrześniem. Na bataliony poluje się na tokach strzelając tylko koguty.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj batalion, bojownik w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę B

zobacz pełną listę haseł

bukiet

gromadne zrywanie się barwnie upierzonych bażantów przed myśliwym.

babrzysko, babrzysko, brochowisko

błotniste miejsce, najczęściej w lesie, w którym chętnie tarzają się jelenie lub dziki.

bekasik, bekasik (Lymnocryptes minimus Brün)

ptak z rodziny brodźców z rzędu siewkowatych. Najmniejszy z łownych bekasów podobny do kszyka lecz o ciemniejszym grzbiecie z zielonym metalicznym połyskiem. Długość ciała 21-22,5 cm. (...)

barłóg

legowisko dzika lub niedźwiedzia.

bałuchy

oczy zająca (trzeszcze)

bydlarz

pies gończy rzucający się na zwierzęta domowe (trzodę łub bydło).

broń myśliwska

broń biała lub palna, wyrabiana lub przystosowana do celów myśliwskich. Pierwszą bronią myśliwską pierwotnego człowieka były pałki i maczugi, później oszczepy, topory, proce, łuki i (...)

bujanie

fragment lotu ptaka drapieżnego (gdy „stoi" w powietrzu).

buszowanie, buszowanie, buszówka

o psie myśliwskim: przeszukiwanie trzcin i zarośli w pogoni za ptactwem lub zwierzyną.

bażantarnia

zamknięty teren przeznaczony do sztucznej hodowli bażantów. W b. znajdują się woliery na ok. 50 bażantów, woliery rodzinne na 1 koguta i 5-8 kur, wylęgarnia, i wychowalnia. Masowy wyląg (...)