Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: batalion, bojownik

batalion, bojownik, batalion, bojownik (Philoma- chus pugnax L.)

ptak łowny z rodziny brodźców, rzędu siewkowatych. Długość samca 30-33 cm, samicy 24- 27 cm, rozpiętość skrzydeł odpowiednio 57-60 cm oraz 45-50 cm. Ma dość wysokie nogi, prosty dziób, ogon i kuper po bokach białe, na skrzydłach białą pręgę, dobrze widoczną podczas lotu. Samiec w szacie godowej ma wokół głowy barwną kryzę, a po bokach potylicy wydłużone pióra tworzące tzw. uszy. Charakterystyczną cechą b. jest zmienność i niepowtarzalność ubarwienia kryzy. W Polsce batalion występuje najliczniej w dolinie Biebrzy, na podmokłych łąkach i błotach. Pożywieniem b. są drobne kręgowce i ziarno. Okres gniazdowania od maja do czerwca; jaja: 4 w kształcie stożka, zmienne w barwie, na szarym, żółtawym, zielonkawym lub brązowym tle z szarymi i ciemnobrązowymi plamkami. Wysiadywanie trwa 21 dni. W maju samce odbywają wspólne toki. Staczają wtedy niegroźne walki, nie wydając żadnego głosu. B. przylatują w kwietniu, a odlatują w okresie lipiec - wrzesień. Na bataliony poluje się na tokach, strzelając tylko koguty.

Batalion, inaczej bojownik, to ptak łowny z rodziny brodźców, należący do rzędu siewkowatych. Samce osiągają długość od 30 do 33 cm, podczas gdy samice są nieco mniejsze, mierząc od 24 do 27 cm. Rozpiętość ich skrzydeł wynosi odpowiednio 57-60 cm i 45-50 cm. Charakterystyczne cechy bataliona to wysokie nogi, prosty dziób oraz biały ogon i kuper po bokach. Samce w okresie godowym posiadają barwną kryzę wokół głowy oraz wydłużone pióra tworzące tzw. uszy po bokach potylicy. Ubarwienie kryzy jest zmiennie i niepowtarzalne.

Bataliony występują najliczniej w dolinie Biebrzy, na podmokłych łąkach i błotach. Ich pokarm stanowią drobne kręgowce oraz ziarno. Okres gniazdowania trwa od maja do czerwca, a składają one jaja o stożkowatym kształcie, zmiennej barwie na szarym, żółtawym, zielonkawym lub brązowym tle z szarymi i ciemnobrązowymi plamkami. Inkubacja trwa przez 21 dni. W czasie towarzyskich obrzędów godowych samce staczają niegroźne walki bez wydawania głosu.

W Polsce można spotkać bataliony od kwietnia do września - przylatują w kwietniu i odlatują między lipcem a wrześniem. Ptaki te są obiektem polowań podczas toków, gdzie poluje się jedynie na samce strzelając tylko do kogutów.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj batalion, bojownik w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę B

zobacz pełną listę haseł

baza hodowlana

pogłowie zwierzyny konieczne do prowadzenia hodowli danego gatunku w łowisku.

bobki

odchody łosia, jelenia, daniela, muflona, sarny, zająca i królika.

baran, baran, tryk

dorosły samiec muflona.

biała broń

broń do walki wręcz (miecze, szable, bagnety itp.). We współczesnym łowiectwie kordelas i nóż

breneka

potocznie o naboju i pocisku kulowym do broni śrutowej

berdanka

przerobiony do użytku myśliwskiego karabin wojskowy systemu Berdana.

brodzące, brodzące (Ciconiformes)

rząd obejmujący ponad 100 gatunków. Do brodzących z ptaków łownych należy czapla siwa.

badylarz

byk łosia lub daniela posiadający poroże (zamiast łopat) o odnogach jak u jelenia.

biegi

nazwa nóg łosia, jelenia, daniela, kozicy, muflona i dzika. Jest to określenie ogólne, nie eliminujące nazw odnoszących się do poszczególnych gatunków.

brek

typ czterokołowego odkrytego pojazdu konnego na resorach używanego do polowań na przełomie XVIII-XIX w.