Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: biotop

biotop

środowisko życia organizmów, odznaczające się swoistymi układami warunków ekologicznych (np. staw), które różnią go od sąsiadujących z nim. innych b.

Biotop to określone środowisko życia organizmów, charakteryzujące się specyficznymi warunkami ekologicznymi, które odróżniają je od innych sąsiednich środowisk. Może to być np. las, staw, łąka, pustynia lub inne podobne miejsce stanowiące siedlisko dla różnorodnych gatunków roślin i zwierząt. Biotopy są niezmiernie istotne dla utrzymania bioróżnorodności na Ziemi, zapewniając schronienie oraz dostęp do pożywienia dla wielu gatunków. Dodatkowo, biotopy pełnią istotną rolę dla ludzi poprzez zapewnienie surowców naturalnych oraz usług ekosystemowych.

Zachowanie i ochrona biotopów jest kwestią kluczową z uwagi na ich integralność ekologiczną oraz znaczenie dla zachowania równowagi w przyrodzie. Wpływ czynników zewnętrznych takich jak zanieczyszczenia, degradacja gleby czy zmiany klimatu może mieć negatywny wpływ na biotopy poprzez dezorganizację struktury ekosystemu oraz zmniejszenie liczebności populacji zamieszkujących dany obszar. Dlatego ważne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie lub eliminację negatywnych skutków tych czynników oraz aktywna ochrona biotopów. W tym celu konieczna jest odpowiednia edukacja społeczna oraz stosowanie efektywnych praktyk zarządzania środowiskowego w celu zachowania i ochrony różnorodności biologicznej biotopów.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj biotop w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę B

zobacz pełną listę haseł

bukiew

nasiona buka, ulubiona karma zwierzyny, szczególnie dzików. Jeżeli bukiew obrodzi w jakiejś okolicy, to dziki ściągają tam z całego terenu.

bury

gwarowe określenie wilka.

bałuchy

oczy zająca (trzeszcze)

bałwanica

żerdka, na której umieszcza się bałwana.

bielak

inaczej zając bielak.

bobrowniczy, bobrowniczy (castorarius)
(...)

badyle

1) nogi daniela, jelenia i łosia;
2) poroże badylarza.

budowisko

inaczej gawra.

bezpiecznik

mechanizm zabezpieczający broń przed przypadkowym strzałem w niepożądanym momencie.

breneka

potocznie o naboju i pocisku kulowym do broni śrutowej