Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: baza hodowlana

baza hodowlana

pogłowie zwierzyny konieczne do prowadzenia hodowli danego gatunku w łowisku.

Baza hodowlana w kontekście łowieckim odnosi się do pogłowia zwierzyny niezbędnej do prowadzenia hodowli danego gatunku na danym obszarze łowieckim. Jest to zbiór osobników danej zwierzyny, którzy stanowią podstawę hodowlaną, a ich liczba i jakość decyduje o wielkości i efektywności działalności hodowlanej. Baza hodowlana może obejmować zarówno osobniki dorosłe, jak i młode, które służą do rozmnażania i utrzymania populacji na długofalową skalę.

W praktyce baza hodowlana może być kontrolowana przez zarządcę lub właściciela łowiska, który dba o odpowiednią liczebność i proporcje płci w populacji hodowlanej. Ważnym aspektem jest również utrzymanie odpowiedniej genetycznej różnorodności w populacji, co przyczynia się do zachowania zdrowia i odporności zwierząt oraz zapobiegania problemom z rozrodu.

Prowadzenie bazy hodowlanej ma na celu zapewnienie zrównoważonego użytkowania zasobów przyrodniczych poprzez kontrolowane wykorzystanie populacji zwierzyny łownej oraz dbałość o zachowanie przyrodniczej równowagi ekologicznej. Dzięki monitorowaniu stanu bazy hodowlanej można podejmować świadome decyzje dotyczące polowań, selekcji osobników czy wprowadzania nowych technik poprawiających warunki życia zwierząt.

Baza hodowlana stanowi fundament dla działań związanych z ochroną dziko żyjącej fauny oraz umożliwia wspieranie naturalnych procesów adaptacyjnych w populacjach zwierzyny łownej. W konsekwencji jej prawidłowe zarządzanie przyczynia się do zachowania ekosystemów leśnych czy polnych oraz stanowi istotny element współczesnego modelu zrównoważonego użytkowania zasobów przyrodniczych.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj baza hodowlana w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę B

zobacz pełną listę haseł

bij!

rozkaz wydawany przez sokolnika ptakowi łowczemu, aby zaatakował zwierzynę.

bukiet

gromadne zrywanie się barwnie upierzonych bażantów przed myśliwym.

budowisko

inaczej gawra.

bok

inaczej nadlufka.

bażant kolchijski, bażant kolchijski, obrożny

bażant zwyczajny posiadający białą obrożę na szyi.

bażantowate, bażantowate (Phasianidae)

rodzina ptaków z rzędu kuraków, W Polsce żyją dziko 3 gatunki łowne: bażant, kuropatwa i przepiórka.

brew, brew, korale, róża

u niektórych ptaków (np. głuszec, cietrzew) czerwona narośl nad okiem w kształcie półksiężyca.

bernikla obrożna, bernikla obrożna (Branta bernikla L.)

gęś gnieżdżąca się w obrębie koła polarnego. W Polsce można spotkać b. w północnych rejonach kraju w okresie od września do kwietnia.

bródka

krótkie piórka ułożone w płaską szczoteczkę, wyrastającą z jednej stosiny tuż przy nasadzie ogona słonki (trofeum).

bróg

ruchomy daszek oparty na czterech słupkach, pod którym przechowuje się siano, liściarkę i inną karmę dla zwierzyny.