Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: baza hodowlana

baza hodowlana

pogłowie zwierzyny konieczne do prowadzenia hodowli danego gatunku w łowisku.

Baza hodowlana w kontekście łowieckim odnosi się do pogłowia zwierzyny niezbędnej do prowadzenia hodowli danego gatunku na danym obszarze łowieckim. Jest to zbiór osobników danej zwierzyny, którzy stanowią podstawę hodowlaną, a ich liczba i jakość decyduje o wielkości i efektywności działalności hodowlanej. Baza hodowlana może obejmować zarówno osobniki dorosłe, jak i młode, które służą do rozmnażania i utrzymania populacji na długofalową skalę.

W praktyce baza hodowlana może być kontrolowana przez zarządcę lub właściciela łowiska, który dba o odpowiednią liczebność i proporcje płci w populacji hodowlanej. Ważnym aspektem jest również utrzymanie odpowiedniej genetycznej różnorodności w populacji, co przyczynia się do zachowania zdrowia i odporności zwierząt oraz zapobiegania problemom z rozrodu.

Prowadzenie bazy hodowlanej ma na celu zapewnienie zrównoważonego użytkowania zasobów przyrodniczych poprzez kontrolowane wykorzystanie populacji zwierzyny łownej oraz dbałość o zachowanie przyrodniczej równowagi ekologicznej. Dzięki monitorowaniu stanu bazy hodowlanej można podejmować świadome decyzje dotyczące polowań, selekcji osobników czy wprowadzania nowych technik poprawiających warunki życia zwierząt.

Baza hodowlana stanowi fundament dla działań związanych z ochroną dziko żyjącej fauny oraz umożliwia wspieranie naturalnych procesów adaptacyjnych w populacjach zwierzyny łownej. W konsekwencji jej prawidłowe zarządzanie przyczynia się do zachowania ekosystemów leśnych czy polnych oraz stanowi istotny element współczesnego modelu zrównoważonego użytkowania zasobów przyrodniczych.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj baza hodowlana w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę B

zobacz pełną listę haseł

bobrowniczy, bobrowniczy (castorarius)
(...)

bokobrody

kępy sierści na policzkach rysia.

bekiesza

okrycie z sukna podbite futrem używane na polowaniach w zimie, wprowadzone za czasów króla Stefana Batorego.

berdanka

przerobiony do użytku myśliwskiego karabin wojskowy systemu Berdana.

bierczy, bierczy, chwatny

chart, który po dogonieniu zwierza natychmiast chwyta go zręcznie.

Browning

popularna broń samoczynna, której nazwa pochodzi od nazwiska konstruktora Johna Browninga, również twórcy nadlufkt (1926 r.) stanowiącej podstawę produkcji, znana całym świecie, nadlufki (...)

budan

inaczej kureń.

bekas funtowy

gwarowe określenie dubella.

bażant kaukaski

inaczej bażant zwyczajny.

beczenie

1) głos wydawany przez owce i jagnięta muflona;
2) dźwięk wydawany przez kszyka podczas lotu tokowego (sterówkami).