Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: Białowieska Puszcza

Białowieska Puszcza

największy i najbardziej naturalny obszar leśny na Niżu Środkowoeuropejskim zajmujący około 1250 km2, w tym 51 km2 to Białowieski Park Narodowy z rezerwatem o charakterze puszczy pierwotnej, w którym występują żubry.
Od początku państwa polskiego Puszcza Białowieska odgrywała szczególną rolę jako teren łowiecki królów. Polowano w niej nie tylko dla przyjemności, ale również w celu zaopatrzenia wojska w mięso podczas wojny (m.in. odbyły się tam wielkie łowy przed bitwą pod Grunwaldem). Niestety, oprócz prawdziwych myśliwych wśród królów jak np. Stefan Batory, byli także Zwykli strzelacze. Do dziś w Białowieskiej Puszczy stoi obelisk przypominający polowanie takiego "myśliwego" Augusta III. Wyryty na nim napis, świadczy o doskonałym wówczas stanie zwierzyny i niepohamowanej pasji króla: „Dnia 27 september 1752. Król Polski, Elektor Saski z Królową Jeymością y Królewiczem Ichmość Xawerem i Karolem, tu mieli polowanie żubrów zabili 42 żubrów, to jest 11 wielkich, z których najważnieyszy ważył 14 cetnarów 53 funtów, 7 mnieyszych, 18 żubrzyców, 6 młodych, 13 łosiów... 2 sarn... Summa 57 sztuk.„

Białowieska Puszcza jest jednym z najważniejszych miejsc w Polsce, ponieważ jest to jedyny w Europie obszar leśny, który nie został zmieniony przez człowieka. Jest to również jeden z najstarszych lasów w Europie, który istnieje od około 10 000 lat. Puszcza Białowieska słynie z bogactwa fauny i flory, a także z unikalnych gatunków roślin i zwierząt, które można tam spotkać. W puszczy można spotkać dzikie żubry, wilki, rysie, lisy, sarny i dziki. Roślinność składa się głównie z drzew iglastych takich jak sosna i świerk oraz drzew liściastych takich jak buk i dąb.

Białowieska Puszcza jest chroniona przez UNESCO od 1979 roku i wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego. Jest to również część Europejskiej Sieci Natura 2000. W celu ochrony tego unikalnego ekosystemu wprowadzono szereg ograniczeń dotyczących polowań, pozyskiwania drewna i innych działań człowieka.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj Białowieska Puszcza w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę B

zobacz pełną listę haseł

bróg

ruchomy daszek oparty na czterech słupkach, pod którym przechowuje się siano, liściarkę i inną karmę dla zwierzyny.

bukowisko

okres godowy łosi przypadający na wrzesień (zob. łaś).

broń odprzodowa

dawna broń myśliwska ładowana od przodu (przez wylot lufy). Najpierw myśliwy nasypywał prochu a następnie wbijał do lufy pocisk. Broń odprzodowa stosowana była od XIV do XIX w.

Białowieska Puszcza

największy i najbardziej naturalny obszar leśny na Niżu Środkowoeuropejskim zajmujący około 1250 km2, w tym 51 km2 to Białowieski Park Narodowy z rezerwatem o charakterze puszczy pierwotnej, (...)

budowisko

inaczej gawra.

biel

białe czubki szczeciny porastającej grzbiet capa kozicy; stanowi jedno z trofeów kozicy.

bałabanówka

nazwa dawnej strzelby myśliwskiej (zob. sagalasówka)

bokobrody

kępy sierści na policzkach rysia.

bóbr europejski, bóbr europejski (Castor fiber L.)

gatunek z rodzaju bobrów. Na ziemiach polskich b. odgrywał ogromne znaczenie jako zwierzę łowne. Obecnie ze względu na niskie pogłowie jest pod ochroną. PZŁ prowadzi intensywne prace (...)

broń odtylcowa

broń myśliwska ładowana od tyłu (od strony kolby a nie przez wylot lufy), używana obecnie. Nazwę taką wprowadzono dla odróżnienia b.o. od wówczas stosowanej broni odprzodowej. Twórcą (...)