Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: baza paszowa

baza paszowa

żer dostępny dla zwierzyny w danym łowisku.

Baza paszowa to kompleksowy system żeru, będący zbiorem różnorodnych form pożywienia dostępnych dla zwierzyny na danym obszarze łowieckim. Składa się ona z roślin, krzewów, traw, roślinności zielnej oraz owoców, które stanowią istotny składnik diety dzikich zwierząt. Baza paszowa odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu środowiska naturalnego oraz wpływa na poszczególne populacje zwierzyny. Jej obfitość i jakość są istotnymi czynnikami wpływającymi na zdrowie i samopoczucie zwierząt łownych, a także na możliwość prowadzenia łowiectwa.

Monitorowanie bazy paszowej jest niezbędne dla myśliwych, ponieważ umożliwia im lepsze planowanie polowań i określenie najbardziej atrakcyjnych obszarów dla wykonywania polowań. Stan bazy paszowej może wpłynąć na obecność i zachowanie się zwierzyny w danym terenie łowieckim, co ma znaczący wpływ na skuteczność polowań oraz zachowanie równowagi ekologicznej.

Ponadto baza paszowa ma istotne znaczenie dla myśliwych w procesie przygotowywania się do polowania - umożliwia określenie dostępnych źródeł pożywienia dla zwierzyny oraz wybór odpowiednich rodzajów amunicji czy strategii polowań. Warto również podkreślić, że stan bazy paszowej może być ważnym czynnikiem decydującym o kondycji populacji zwierzyny i jej dalszym rozwoju w danym obszarze łowieckim.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj baza paszowa w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę B

zobacz pełną listę haseł

białozór

inaczej sokół białozór.

bażantowate, bażantowate (Phasianidae)

rodzina ptaków z rzędu kuraków, W Polsce żyją dziko 3 gatunki łowne: bażant, kuropatwa i przepiórka.

bielactwo

inaczej albinizm.

badylarz

byk łosia lub daniela posiadający poroże (zamiast łopat) o odnogach jak u jelenia.

bobrowanie

szukanie przez psa zmierzymy w zaroślach wodnych.

bekiesza

okrycie z sukna podbite futrem używane na polowaniach w zimie, wprowadzone za czasów króla Stefana Batorego.

bałuchy

oczy zająca (trzeszcze)

bielak

inaczej zając bielak.

bezpieczeństwo na polowaniu

środki ostrożności, które należy I przestrzegać podczas polowania. Trzeba pamiętać, że broń na polowanie i z polowania przenosimy rozładowaną w futerale. Broń ładujemy po zajęciu (...)

bałabanówka

nazwa dawnej strzelby myśliwskiej (zob. sagalasówka)