Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: bij!

bij!

rozkaz wydawany przez sokolnika ptakowi łowczemu, aby zaatakował zwierzynę.

"Bij!" to rozkaz wydawany przez sokolnika ptakowi łowczemu, mający na celu skierowanie go w stronę zwierzyny i wywołanie ataku. Jest to polecenie związane z działaniami sokolnika podczas polowania ptakami drapieżnymi, które służą do chwytania lub ścigania zwierząt łownych. Głównym celem jest skierowanie ptaka drapieżnego w kierunku zdobyczy, tak aby ten mógł zaatakować i złapać zwierzynę. Komenda "Bij!" jest wydawana w momencie, gdy sokolnik zlokalizuje zwierzynę i potrzebuje wsparcia swojego ptaka łowczego w podjęciu akcji myśliwskiej.

Sokolnictwo, czyli sztuka polowania za pomocą ptaków drapieżnych, opiera się na ściśle określonych procedurach i komunikacji pomiędzy sokolnikiem a jego ptakami. Komenda "Bij!" stanowi istotny element tej komunikacji, umożliwiający koordynację działań między człowiekiem a drapieżnym ptakiem łowczym. W odpowiedzi na to polecenie ptak powinien przystąpić do akcji, atakując i chwytając zwierzynę zgodnie z intencjami sokolnika.

W praktyce "Bij!" jest jednym z sygnałów dźwiękowych lub gestów używanych przez sokolnika w celu kontroli zachowań swojego ptaka drapieżnego w trakcie polowania. Poprzez przekazanie tej komendy chce on zapewnić skuteczny atak i złapanie zdobyczy przez swojego ptaka łowczego, co jest kluczowe dla sukcesu polowania.

Warto zaznaczyć, że dla skutecznego oraz etycznego korzystania z technik sokolnictwa niezbędna jest wiedza na temat natury i zachowań dzikich zwierząt oraz umiejętność właściwej opieki nad ptakiem drapieżnym. Komenda "Bij!" odgrywa więc istotną rolę w kontekście bezpiecznego i efektywnego działania w ramach tradycyjnych praktyk myśliwskich stosowanych przez sokolników.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj bij! w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę B

zobacz pełną listę haseł

brek

typ czterokołowego odkrytego pojazdu konnego na resorach używanego do polowań na przełomie XVIII-XIX w.

biała broń myśliwska

broń zaczepna do walki wręcz: rohatyna, oszczep, kordelas, tasak, miecz, nóż myśliwski. Obecnie używane są tylko kordelasy do dokłuwania grubego zwierza (w Polsce sposób zabroniony) i (...)

bek

1) głos byka daniela w okresie bekowiska;
2) inaczej beczenie.

bukiew

nasiona buka, ulubiona karma zwierzyny, szczególnie dzików. Jeżeli bukiew obrodzi w jakiejś okolicy, to dziki ściągają tam z całego terenu.

bok

inaczej nadlufka.

biegasowy

określenie myśliwego, poruszającego się pieszo podczas polowania z psami gończymi.

bąblowica

choroba wywołana przez larwę tasiemca bąblowcowego (Echinococcus granulosus), tworzącego pęcherze w ścianach jamy brzusznej lub wątroby.

batalion, bojownik, batalion, bojownik (Philoma- chus pugnax L.)

ptak łowny z rodziny brodźców, rzędu siewkowatych. Długość samca 30-33 cm, samicy 24- 27 cm, rozpiętość skrzydeł odpowiednio 57-60 cm oraz 45-50 cm. Ma dość wysokie nogi, prosty (...)

buszówka

inaczej buszowanie.

bojownik batalion

inaczej batalion.