Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: bezpieczeństwo na polowaniu

bezpieczeństwo na polowaniu

środki ostrożności, które należy I przestrzegać podczas polowania. Trzeba pamiętać, że broń na polowanie i z polowania przenosimy rozładowaną w futerale. Broń ładujemy po zajęciu stanowiska (polowanie zbiorowe) lub rozpoczynając polowanie (polowanie indywidualne), kierując lufy zawsze w dół. Przed zejściem ze stanowiska broń rozładowujemy. Również w czasie przerw i po zakończeniu polowania indywidualnego natychmiast rozładowujemy broń. Podczas strzału (wyłącznie do rozpoznanego celu) należy pamiętać, że śrut może być niebezpieczny dla człowieka na odległość 300 m, a kula nawet na 5 km. Przyspiesznika w broni kulowej wolno używać tylko na polowaniu indywidualnym, w przypadku nieoddania strzału należy natychmiast go zwolnić. Należy również ściśle przestrzegać regulaminu polowań.

Bezpieczeństwo na polowaniu to zespół zasad i środków ostrożności mających na celu minimalizację ryzyka wypadków związanych z użytkowaniem broni palnej oraz innymi działaniami podejmowanymi podczas polowania. Podstawowym elementem bezpieczeństwa jest świadomość, że broń jest narzędziem potencjalnie niebezpiecznym i wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Istotne jest przenoszenie broni rozładowanej w futerale, a ładowanie jej powinno następować dopiero po zajęciu stanowiska (w przypadku polowań zbiorowych) lub rozpoczęciu polowania (dla polowań indywidualnych), z lufą skierowaną w dół.

Ważnym aspektem bezpieczeństwa jest również właściwe zarządzanie procesem strzelania. Należy pamiętać, że zarówno śrut, jak i kula mogą stanowić zagrożenie dla ludzi na znaczne odległości, dlatego też strzał powinien być oddany wyłącznie w stronę rozpoznanego celu. Konieczne jest również upewnienie się, że nikt inny nie znajduje się w pobliżu celu oraz stosowanie przyspiesznika w broni kulowej jedynie podczas polowań indywidualnych, zwalnianie go natychmiast po nieoddaniu strzału.

Przestrzeganie regulaminu polowań oraz innych przepisów dotyczących bezpieczeństwa na polowaniu stanowi kluczowy element zapewnienia odpowiedniej ochrony dla wszystkich uczestników polowania. Wszystkie te środki ostrożności są istotne dla minimalizacji ryzyka wypadków i zapewnienia bezpieczeństwa zarówno osobom uczestniczącym w polowaniach, jak i innym osobom przebywającym w ich otoczeniu.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj bezpieczeństwo na polowaniu w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę B

zobacz pełną listę haseł

bekiesza

okrycie z sukna podbite futrem używane na polowaniach w zimie, wprowadzone za czasów króla Stefana Batorego.

białozór

inaczej sokół białozór.

buchtowisko, buchtowisko, buchta

miejsce zryte przez dziki szukąjące pożywienia.

bobrowanie

szukanie przez psa zmierzymy w zaroślach wodnych.

bąblowica

choroba wywołana przez larwę tasiemca bąblowcowego (Echinococcus granulosus), tworzącego pęcherze w ścianach jamy brzusznej lub wątroby.

biel

białe czubki szczeciny porastającej grzbiet capa kozicy; stanowi jedno z trofeów kozicy.

biała broń

broń do walki wręcz (miecze, szable, bagnety itp.). We współczesnym łowiectwie kordelas i nóż

bekasy

nazwa kilku gatunków ptaków łownych z rodziny brodźców. W Polsce występują: bekasik, dubelt i kszyk. Do b. niektórzy zaliczają też słonkę, należącą do tej samej rodziny.

budan

inaczej kureń.

broń myśliwska

broń biała lub palna, wyrabiana lub przystosowana do celów myśliwskich. Pierwszą bronią myśliwską pierwotnego człowieka były pałki i maczugi, później oszczepy, topory, proce, łuki i (...)