Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: bezpieczeństwo na polowaniu

bezpieczeństwo na polowaniu

środki ostrożności, które należy I przestrzegać podczas polowania. Trzeba pamiętać, że broń na polowanie i z polowania przenosimy rozładowaną w futerale. Broń ładujemy po zajęciu stanowiska (polowanie zbiorowe) lub rozpoczynając polowanie (polowanie indywidualne), kierując lufy zawsze w dół. Przed zejściem ze stanowiska broń rozładowujemy. Również w czasie przerw i po zakończeniu polowania indywidualnego natychmiast rozładowujemy broń. Podczas strzału (wyłącznie do rozpoznanego celu) należy pamiętać, że śrut może być niebezpieczny dla człowieka na odległość 300 m, a kula nawet na 5 km. Przyspiesznika w broni kulowej wolno używać tylko na polowaniu indywidualnym, w przypadku nieoddania strzału należy natychmiast go zwolnić. Należy również ściśle przestrzegać regulaminu polowań.

Podczas polowania należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć wypadków. Przede wszystkim należy zawsze mieć na uwadze, że broń jest narzędziem potencjalnie niebezpiecznym i trzeba zachować szczególną ostrożność podczas jej używania. Należy pamiętać, że broń na polowanie i z polowania przenosimy rozładowaną w futerale. Broń ładujemy po zajęciu stanowiska (polowanie zbiorowe) lub rozpoczynając polowanie (polowanie indywidualne), kierując lufy zawsze w dół. Przed zejściem ze stanowiska broń rozładowujemy. Również w czasie przerw i po zakończeniu polowania indywidualnego natychmiast rozładowujemy broń.

Podczas strzału należy pamiętać, że śrut może być niebezpieczny dla człowieka na odległość 300 m, a kula nawet na 5 km. Dlatego też strzelanie do celu powinno odbywać się tylko wtedy, gdy jest on dobrze widoczny i można go dokładnie określić. Przy strzelaniu do celu trzeba również upewnić się, że nikt inny nie jest w pobliżu. Przyspiesznika w broni kulowej wolno używać tylko na polowaniu indywidualnym, a jeśli nie oddano strzału, to natychmiast go zwolnić.

Należy również ściśle przestrzegać regulaminu polowań oraz innych przepisów dotyczących bezpieczeństwa na polowaniu. Wszystkie te środki ostrożności są ważne, aby uniknąć wypadków i zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym uczestnikom polowań.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj bezpieczeństwo na polowaniu w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę B

zobacz pełną listę haseł

bezpieczeństwo na polowaniu

środki ostrożności, które należy I przestrzegać podczas polowania. Trzeba pamiętać, że broń na polowanie i z polowania przenosimy rozładowaną w futerale. Broń ładujemy po zajęciu (...)

bruceloza

inaczej choroba Banga.

bieg myśliwski

współczesna hippiczna impreza sportowa rozgrywana przeważnie w dniu św. Huberta (3 XI), wywodząca się z polowań konnych na lisy.

brochowisko

inaczej babrzysko.

bobki

odchody łosia, jelenia, daniela, muflona, sarny, zająca i królika.

bałuchy

oczy zająca (trzeszcze)

bezoar, bezoar, Izy jelenia

oleista ciecz wydzielająca się w dołkach łzowych przeżuwaczy, zwłaszcza jeleni.

bobrowe

jeden z ciężarów łowieckich prawa książęcego, polegający na obowiązku pilnowania przez ludność miejscową żeremi bobrów w obrębie osady.

biegi

nazwa nóg łosia, jelenia, daniela, kozicy, muflona i dzika. Jest to określenie ogólne, nie eliminujące nazw odnoszących się do poszczególnych gatunków.

bączek

inaczej antabka.