Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: biała broń myśliwska

biała broń myśliwska

broń zaczepna do walki wręcz: rohatyna, oszczep, kordelas, tasak, miecz, nóż myśliwski. Obecnie używane są tylko kordelasy do dokłuwania grubego zwierza (w Polsce sposób zabroniony) i nóż myśliwski.

Biała broń myśliwska to rodzaj broni zaczepnej, którą wykorzystuje się do walki wręcz lub polowania na zwierzęta. Najczęściej spotykanymi typami białej broni myśliwskiej są rohatyna, oszczep, kordelas, tasak, miecz i nóż myśliwski. Rohatyna reprezentuje długi i cienki przedmiot wykonany z drewna lub metalu, wykorzystywany do polowań lub walki wręcz. Oszczep jest podobny do rohatyny, lecz posiada ostry koniec. Kordelas to długi miecz o szerokim ostrzu, wykorzystywany do polowań na duże zwierzęta lub walki wręcz. Tasak natomiast stanowi krótki miecz z szerokim ostrzem i służy głównie do polowań na mniejsze zwierzęta lub do walki wręcz. Miecz jest długim ostrzem wyprodukowanym z metalu i jest również wykorzystywany w walce wręcz.

Obecnie biała broń myśliwska ma ograniczone zastosowanie - kordelasy używane są jedynie do dokłuwania grubych zwierząt (jednak praktyka ta jest zabroniona w Polsce), natomiast noże myśliwskie stosowane są głównie do polowań na mniejsze zwierzęta bądź jako narzędzia w walce wręcz.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj biała broń myśliwska w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę B

zobacz pełną listę haseł

bałabanówka

nazwa dawnej strzelby myśliwskiej (zob. sagalasówka)

bielactwo

inaczej albinizm.

butelka

postawa zaniepokojonego koguta głuszca z wyciągniętą ku górze szyją.

brek

typ czterokołowego odkrytego pojazdu konnego na resorach używanego do polowań na przełomie XVIII-XIX w.

blaski

inaczej trzeszcze.

bródka

krótkie piórka ułożone w płaską szczoteczkę, wyrastającą z jednej stosiny tuż przy nasadzie ogona słonki (trofeum).

berdanka

przerobiony do użytku myśliwskiego karabin wojskowy systemu Berdana.

bobrowniczy, bobrowniczy (castorarius)
(...)

bydleń jeleni, bydleń jeleni (Hypoderma diana Br)

szkodliwa muchówka, której larwy pasożytują w ciele jelenia, samy i łosia.

biomasa

masa jaką posiada organizm łub grupa organizmów żywych (np. populacja).