Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: biomasa

biomasa

masa jaką posiada organizm łub grupa organizmów żywych (np. populacja).

Biomasa jest jednym z najważniejszych wskaźników w środowisku naturalnym. Jest to mierzalna ilość materii organicznej, która jest obecna w danym ekosystemie. Biomasa może być określana na poziomie populacji, gatunku lub całego ekosystemu. Może być również określana na poziomie organizmu, takim jak masa ciała lub objętość ciała.

Biomasa jest ważna dla łowiectwa, ponieważ pomaga określić liczebność populacji zwierząt i ich zdrowie. Może również pomóc w określeniu, czy populacja zwierząt jest wystarczająco duża, aby utrzymać się przez długi czas. Biomasa może również pomóc w określeniu, czy populacja zwierząt jest odpowiednio duża, aby umożliwić łowiectwo.

Biomasa może być również używana do monitorowania zmian w środowisku naturalnym. Zmiany biomasy mogą wskazywać na zmiany w ekosystemie, takie jak zanieczyszczenia lub zmiany klimatu. Mogą one również wskazywać na nadmierne polowania lub inne czynniki, które mogą mieć negatywny wpływ na populacje zwierząt.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj biomasa w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę B

zobacz pełną listę haseł

brożek

niewielka sieć używana dawniej do łowienia ptaków.

bałabanówka

nazwa dawnej strzelby myśliwskiej (zob. sagalasówka)

bekanie

akt płciowy u jeleni i danieli.

bielak

inaczej zając bielak.

bałamut

pies gończy gubiący trop, biegający po starym tropie lub głoszący ptaka, przez co wprowadza w błąd resztę psów.

Browning

popularna broń samoczynna, której nazwa pochodzi od nazwiska konstruktora Johna Browninga, również twórcy nadlufkt (1926 r.) stanowiącej podstawę produkcji, znana całym świecie, nadlufki (...)

bezkurkówka

nowoczesna strzelba myśliwska o kurkach wewnętrznych.

bieleć

o gronostaju, zającu bielaku i pardwie: zmieniać sierść lub pióra na zimę (na białe).

berło

drążek na który sadza się ptaka łowczego,

bóbr europejski, bóbr europejski (Castor fiber L.)

gatunek z rodzaju bobrów. Na ziemiach polskich b. odgrywał ogromne znaczenie jako zwierzę łowne. Obecnie ze względu na niskie pogłowie jest pod ochroną. PZŁ prowadzi intensywne prace (...)