Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: bobki

bobki

odchody łosia, jelenia, daniela, muflona, sarny, zająca i królika.

Bobki to odchody zwierząt łownych, takich jak jeleń, dzik, sarna, zając czy muflon. Stanowią one istotne źródło informacji dla myśliwych, szczególnie podczas polowania lub obserwacji zwierzyny. Bobki są zazwyczaj składane w okolicach gdzie zwierzęta przebywają, co pozwala na ich śledzenie oraz identyfikację. Ponadto, mogą być wykorzystane do określenia występowania danego gatunku w danym obszarze oraz do oceny jego liczebności.

Rozmiar i kształt bobków mogą być również wykorzystane do określenia wieku i płci zwierzęcia. Bobki młodych osobników charakteryzują się mniejszymi rozmiarami i miękkością w porównaniu do bobków starszych osobników. Dodatkowo, bobki samców różnią się typowo od bobków samic - są zazwyczaj większe i bardziej zwarte.

Ponadto, stan bobków może dostarczyć informacji o zdrowiu zwierzęcia. Małe i twarde bobki mogą świadczyć o niedożywieniu lub chorobie danego osobnika, podczas gdy duże i miękkie bobki mogą sugerować dobrą kondycję fizyczną zwierzęcia.

W związku z powyższym, umiejętność rozpoznawania i interpretacji bobków jest nieodłącznym elementem praktyk łowieckich oraz badań terenowych prowadzonych w celu monitorowania populacji dzikiej fauny.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj bobki w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę B

zobacz pełną listę haseł

buchta

inaczej buchtowisko.

bydleń jeleni, bydleń jeleni (Hypoderma diana Br)

szkodliwa muchówka, której larwy pasożytują w ciele jelenia, samy i łosia.

biotop

środowisko życia organizmów, odznaczające się swoistymi układami warunków ekologicznych (np. staw), które różnią go od sąsiadujących z nim. innych b.

bielenie

zdejmowanie skóry z ubitej zwierzyny.

brożek

niewielka sieć używana dawniej do łowienia ptaków.

buszówka

inaczej buszowanie.

bezpieczeństwo na polowaniu

środki ostrożności, które należy I przestrzegać podczas polowania. Trzeba pamiętać, że broń na polowanie i z polowania przenosimy rozładowaną w futerale. Broń ładujemy po zajęciu (...)

bydlarz

pies gończy rzucający się na zwierzęta domowe (trzodę łub bydło).

bełt

krótka i ciężka strzała do kuszy; składa się z grotu i trzonu, zaopatrzonego w dolnej części w lotki.

biomasa

masa jaką posiada organizm łub grupa organizmów żywych (np. populacja).