Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: cap

cap

samiec kozicy.

Cap to termin używany w łowiectwie do określenia samca kozicy. Kozica to gatunek koziodojów z rodziny jeleniowatych, a jej samiec nosi miano capa. Charakteryzuje się on większymi rozmiarami i dłuższymi, grubszymi rogami od samic. Capy są bardziej wyraźnie zarysowane pod względem cech fizycznych niż samice – ich rogacze są masywniejsze, zaś skóra posiada ciemniejszy odcień.

Samce kozicy są również aktywniejsze i bardziej agresywne niż samice; często prowadzą walki między sobą o terytorium lub partnerkę. W naturze stanowią łatwy cel dla drapieżników takich jak wilki, lisy czy niedźwiedzie. Ze względu na swoje charakterystyczne cechy oraz zdolności obronne, capy stanowią atrakcyjny obiekt polowań myśliwskich, zarówno ze względu na mięso jak i trofea myśliwskie.

W kontekście hodowlanym oraz jako zwierzęta domowe, capy mogą być także cenionym elementem dla hodowców, szczególnie ze względu na swoje udane adaptacje do różnych warunków środowiskowych i atrakcyjne walory estetyczne.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj cap w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę C

zobacz pełną listę haseł

cieki, cieki, zgrzebła

nogi ptaków z rzędu kuraków.

czatować

śledzić, czekać w ukryciu na przyjście zwierzyny.

combrownik

lekceważące określenie myśliwego, polującego wyłącznie w celu zdobycia dziczyzny.

czerń

ptaki należące do rodziny kulkowatych.

conductus, conductus, przewód łowiecki

jeden z ciężarów łowieckich prawa książęcego, polegający na dostarczaniu i utrzymywaniu podwód dla księcia, jego strzelców i dworu podczas polowania.

chyb, chyb, pióra

długie i sztywne włosy wyrastające na grzbiecie dzika i łosia, które w podnieceniu zwierz stroszy (stawia).

cholera ptaków

bardzo zaraźliwa choroba ptaków (szczególnie bażantów) wywoływana przez bakterie (Pasteurella aviseptica). Zwalczanie polega na stosowaniu szczepionek.

cuch

węch psa myśliwskiego.

cocer spaniel

rasa psa myśliwskiego, płochacza. Używany jest głównie do polowań na bażanty i ptactwo wodne; bardzo dobry aporter. Może być też ułożony jako pies wielostronny. Coocker spaniel. jest (...)

czterodwudziestak

jeleń byk noszący poroże posiadające po dwanaście odnóg na każdej tyce (cz. regularny) lub na jednej z tyk (cz. nieregularny).