Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich

Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich

pierwsza ogólnokrajowa organizacja łowiectwa polskiego powstała 9 lipca 1923 r. w Warszawie. Na zjeździe organizacyjnym obecne były: Galicyjskie Towarzystwo Łowieckie, Polskie Towarzystwo Łowieckie, Towarzystwo Myśliwskie Ziem Wschodnich w Wilnie oraz 11 kil łowieckich (zob. historia łowiectwa w Polsce oraz Polski Związek Łowiecki).

Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich (CZ PSL) – najstarsza ogólnokrajowa organizacja łowiecka w Polsce, założona 9 lipca 1923 r. Wówczas na zjeździe założycielskim w Warszawie uczestniczyły różne istniejące stowarzyszenia łowieckie takie jak Galicyjskie Towarzystwo Łowieckie, Polskie Towarzystwo Łowieckie, Towarzystwo Myśliwskie Ziem Wschodnich w Wilnie oraz 11 kół łowieckich. Historia łowiectwa w Polsce sięga czasów prehistorycznych, a łowiectwo stanowiło istotną część kultury i życia społecznego naszych przodków. Pierwsze regulacje prawne dotyczące polowań, zwane "regalami łowieckimi", pojawiły się w Polsce już w XIII wieku. Kolejne akty prawne, takie jak "Ustawa o łowach" króla Władysława Jagiełły z 1420 r., ograniczały swobodę polowań i nadawały księciu uprawnienia decyzyjne w sprawach związanych z łowiectwem.

Rozkwit polskiego łowiectwa przypada na wiek XVI, kiedy to wprowadzono broń palną i rozwijała się literatura oraz malarstwo o tematyce łowieckiej. Wraz z okresem rozbiorów polskiego państwa nastąpiło osłabienie i zahamowanie rozwoju tej dziedziny, jednakże nie zaniknęła tradycja myśliwska. Odrodzenie polskiego łowiectwa nastało pod koniec XIX wieku, kiedy powstały nowe towarzystwa i stowarzyszenia myśliwskie, a także liczne koła myśliwskie. Warto podkreślić powstanie pierwszego czasopisma poświęconego tematyce łowieckiej "Łowiec" wydanego przez Galicyjskie Towarzystwo Łowieckie w 1878 r., oraz "Łowca Polskiego", którego pierwszy numer ukazał się 20 marca 1899 roku i jest wydawany do dziś.

Na zjeździe w Warszawie w 1923r.oprócz powołania Centralnego Związku Polskich Stowarzyszeń Łowieckich doszło również do przekształcenia go w 1929 r.w Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich oraz reorganizacji do obecnego kształtu Póki Związek Łowiecki w 1936 r. Obecnie jego działalność opiera się na Ustawie z 17 czerwca 1959 roku o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim. Działalność CZ PSL ma na celu reprezentowanie interesów myśliwych oraz dbanie o rozwój ochrony i hodowli zwierząt łownych oraz kształtowanie etycznych standardów polowań.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę C

zobacz pełną listę haseł

cieciorka

kura cietrzewia.

chycać

o zającu i samie: poruszać się wolnymi skokami.

chmara

stado żubrów, jeleni, danieli lub łosi.

cięty pies, cięty pies, ostry

cecha psa myśliwskiego: zajadły w stosunku do drapieżników.

czarna stopa

teren pozbawiony pokrywy śnieżnej: polowanie na czarnej stopie odbywa się na obszarze, gdzie brak śniegu.

cuch

węch psa myśliwskiego.

cień

inaczej bałwan.

combrownik

lekceważące określenie myśliwego, polującego wyłącznie w celu zdobycia dziczyzny.

czujny

o ostrożnej zwierzynie.

comber

część lędźwiowa grzbietu dziczyzny, np. samy, dzika, zająca.