Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: chwatny

chwatny

inaczej bierny.

Chwatny, zwany też polowaniem biernym, to metoda pozyskiwania zwierzyny łownej przy użyciu pułapek lub sieci. Ta praktyka, stosowana od wieków, ma na celu zdobycie dzikich zwierząt, takich jak ptaki, sarny czy dziki. Pułapki oraz sieci są umieszczane w miejscach często odwiedzanych przez zwierzynę lub wokół obiektów służących jako pułapka. Chwatny jest wykorzystywany nie tylko przez myśliwych, ale także do celów naukowych, edukacyjnych oraz ochrony upraw przed szkodnikami. Metoda ta umożliwia pozyskanie dzikich zwierząt trudno dostępnych przy użyciu tradycyjnych metod łowieckich.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj chwatny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę C

zobacz pełną listę haseł

Cesarskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa, Cesarskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa (oddział warszawski)

ideowa organizacja łowiecka powstała w kwietniu 1889 r. w Warszawie (zob. historia łowiectwa w Polsce oraz (...)

czterodwudziestak

jeleń byk noszący poroże posiadające po dwanaście odnóg na każdej tyce (cz. regularny) lub na jednej z tyk (cz. nieregularny).

ciekanie się

inaczej cieczka.

chrapy

nozdrza jelenia, łosia, daniela, muflona, sarny i kozicy.

ciągnięcie

powolne poruszanie się, wędrowanie żubrów, zwierzyny płowej, muflonów,

ciągnąć

1) o ptakach wędrownych lecących wiosną na północ a w jesieni na południe;
2) o słonkach w czasie lotu tokowego.

chrap

charakterystyczny głos wydawany przez łosia byka w czasie bukowiska.

chorągwie

inaczej flagi.

czas ochronny

okres, w którym na mocy ustawy nie wolno polować na dany gatunek zwierzyny łownej; przeważnie obejmuje on czas rozrodu i wychowywania młodych.

czernienie luf, czernienie luf, brunirowanie, oksydowanie

wytwarzanie na metalowych częściach broni powłoki ochronnej zabezpieczającej przed rdzą, Polega to na sztucznym wywoływaniu rdzy (przez działanie kwasami, a następnie zaprawianiu olejem i (...)