Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: CIC

CIC

Conseil International de la Chasse.

CIC (Conseil International de la Chasse) to międzynarodowa organizacja łowiecka, której głównym celem jest promowanie i ochrona łowiectwa na całym świecie. Została założona w 1931 roku i skupia się na szerokim zakresie działań, takich jak edukacja, badania naukowe, ochrona środowiska, zapewnienie dobrostanu zwierząt oraz ludzi, a także wspieranie odpowiedzialnego łowiectwa. CIC angażuje się również w promowanie przestrzegania prawa i dobrych praktyk w łowiectwie.

Organizacja przyczynia się do badań naukowych dotyczących łowiectwa oraz edukacji społeczeństwa na temat tej tematyki. Popiera działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego oraz zapobieganie nadmiernemu polowaniu i niszczeniu siedlisk. Ponadto CIC skupia się na budowaniu międzynarodowej sieci współpracy między organizacjami łowieckimi, aby umożliwić wymianę informacji i dobre praktyki.

Jako aktywny członek Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), CIC stara się przyczyniać do realizacji celów IUCN poprzez swoje działania oraz rozwijanie własnych programów edukacyjnych skierowanych do myśliwych. Te programy mają na celu pomóc myśliwym lepiej zrozumieć ich obowiązki wobec społeczeństwa i przyrody.

Wszystkie te działania CIC mają na celu propagowanie zrównoważonego podejścia do polowań oraz ochrony dzikich zwierząt i ich środowiska naturalnego na całym świecie.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj CIC w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę C

zobacz pełną listę haseł

cyranka, cyranka (Anas querquedula L.)

ptak z rodziny kaczek należący do kaczek właściwych (pływających). Kaczor (w szacie godowej) barwnie upierzony z zielonym lusterkiem. Kaczka brunatna. Długość ciała 36-40 cm, ciężar (...)

celowanie

zgrywanie w jedną linię oka, celownika i celu.

Conseil International de la Chasse

międzynarodowa organizacja łowiecka z siedzibą w Paryżu.

ciecieruk

gwarowe, młody cietrzew kogut.

cielić się

o samicach żubra, łosia, jelenia i daniela: rodzić młode.

chycać

o zającu i samie: poruszać się wolnymi skokami.

ciągi słonek

wiosenne loty tokowe słonek odbywane wieczorem po zachodzie słońca, rzadziej o świcie.

ciągnąć

1) o ptakach wędrownych lecących wiosną na północ a w jesieni na południe;
2) o słonkach w czasie lotu tokowego.

cięty pies, cięty pies, ostry

cecha psa myśliwskiego: zajadły w stosunku do drapieżników.

czernienie luf, czernienie luf, brunirowanie, oksydowanie

wytwarzanie na metalowych częściach broni powłoki ochronnej zabezpieczającej przed rdzą, Polega to na sztucznym wywoływaniu rdzy (przez działanie kwasami, a następnie zaprawianiu olejem i (...)