Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ciężary łowieckie

ciężary łowieckie

w dawnej Polsce świadczenia ponoszone przez ogół ludności na rzecz księcia w związku z posiadaniem przez niego monopolu łowieckiego (regale łowieckie). Część tych świadczeń płacono w naturze, część odpracowywano wykonując określone prace z zakresu łowiectwa.

Ciężary łowieckie były obowiązkowymi świadczeniami, które musiały być ponoszone przez ludność w zamian za monopol łowiecki posiadany przez księcia. W dawnej Polsce ciężary łowieckie składały się z dwóch rodzajów: świadczeń w naturze i odpracowywanych prac.

Świadczenia w naturze obejmowały dostarczanie określonych produktów, takich jak mięso, skóry, futra i inne produkty pochodzenia zwierzęcego. Ponadto ludność musiała dostarczać również określone ilości drewna na potrzeby książąt.

Odpracowywane prace obejmowały szeroki zakres czynności związanych z łowiectwem, takich jak polowania, odstrzał dzikich zwierząt, budowa i utrzymanie siedzib myśliwych oraz innych obiektów łowieckich. Ponadto ludność musiała również wykonywać prace porządkowe i naprawcze na terenach łowieckich.

Ciężary łowieckie były ważnym elementem systemu feudalnego w dawnej Polsce. Były one obciążeniem dla ludności, ale pozwalały książętom utrzymać swoje monopolu łowieckie i chronić swoje terytoria.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ciężary łowieckie w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę C

zobacz pełną listę haseł

ciągnięcie

powolne poruszanie się, wędrowanie żubrów, zwierzyny płowej, muflonów,

czyhitanie

inaczej szlifowanie.

chruściele, chruściele (Rallidae)

rodzina ptaków naziemnych z rzędu żurawiowatych. Z gatunków łownych do chruścieli należą derkacz i łyska.

chata

gniazdo bobra zbudowane z gałęzi.

czterodwudziestak

jeleń byk noszący poroże posiadające po dwanaście odnóg na każdej tyce (cz. regularny) lub na jednej z tyk (cz. nieregularny).

chwatny

inaczej bierny.

cewka

noga samy.

czworak, czworak, fierling

nietypowa broń myśliwska (łamana) posiadająca cztery lufy, przeważnie dwie kulowe i dwie śrutowe.

czaty

sposób polowania polegąjący na czatowaniu w czatowni, na ambonie, na przestryku lub przy norze.

ciche pędzenie

naganianie zwierzyny przy pomocy 2-4 naganiaczy cicho przechodzących przez miot. Stosowane podczas polowań na samy i jelenie (zwierzyna powoli opuszcza miot).