Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ciężary łowieckie

ciężary łowieckie

w dawnej Polsce świadczenia ponoszone przez ogół ludności na rzecz księcia w związku z posiadaniem przez niego monopolu łowieckiego (regale łowieckie). Część tych świadczeń płacono w naturze, część odpracowywano wykonując określone prace z zakresu łowiectwa.

Ciężary łowieckie były obowiązkowymi świadczeniami, które musiały być ponoszone przez ludność w zamian za monopol łowiecki posiadany przez księcia. W dawnej Polsce ciężary łowieckie składały się z dwóch rodzajów: świadczeń w naturze i odpracowywanych prac.

Świadczenia w naturze obejmowały dostarczanie określonych produktów, takich jak mięso, skóry, futra i inne produkty pochodzenia zwierzęcego. Ponadto ludność musiała dostarczać również określone ilości drewna na potrzeby książąt.

Odpracowywane prace obejmowały szeroki zakres czynności związanych z łowiectwem, takich jak polowania, odstrzał dzikich zwierząt, budowa i utrzymanie siedzib myśliwych oraz innych obiektów łowieckich. Ponadto ludność musiała również wykonywać prace porządkowe i naprawcze na terenach łowieckich.

Ciężary łowieckie były ważnym elementem systemu feudalnego w dawnej Polsce. Były one obciążeniem dla ludności, ale pozwalały książętom utrzymać swoje monopolu łowieckie i chronić swoje terytoria.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ciężary łowieckie w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę C

zobacz pełną listę haseł

ciekanie się

inaczej cieczka.

combrownik

lekceważące określenie myśliwego, polującego wyłącznie w celu zdobycia dziczyzny.

conductus, conductus, przewód łowiecki

jeden z ciężarów łowieckich prawa książęcego, polegający na dostarczaniu i utrzymywaniu podwód dla księcia, jego strzelców i dworu podczas polowania.

chrostówka

używana dawniej, zwłaszcza na polowaniach z chartami, mała, ale bardzo donośna trąbka myśliwska.

cocer spaniel

rasa psa myśliwskiego, płochacza. Używany jest głównie do polowań na bażanty i ptactwo wodne; bardzo dobry aporter. Może być też ułożony jako pies wielostronny. Coocker spaniel. jest (...)

czaple, czaple (Ardeidae)

rodzina ptaków z rzędu brodzących. Mają długi dziób (ostro zakończony), szyję, skok i palce długie. Dobrze chodzą i pływają. W locie charakterystycznie wyginają szyję w kształcie (...)

chody psa

sposób poruszania się psa myśliwskiego podczas pracy w terenie.

chatka

gniazdo piżmaka zbudowane wśród trzcin i szuwarów z twarde] roślinności wodnej.

chmara

stado żubrów, jeleni, danieli lub łosi.

czatownia

obudowane naziemne stanowisko myśliwskie przeznaczone głównie do polowania na wilki i lisy przy przynęcie.