Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ciężary łowieckie

ciężary łowieckie

w dawnej Polsce świadczenia ponoszone przez ogół ludności na rzecz księcia w związku z posiadaniem przez niego monopolu łowieckiego (regale łowieckie). Część tych świadczeń płacono w naturze, część odpracowywano wykonując określone prace z zakresu łowiectwa.

Ciężary łowieckie to obowiązkowe świadczenia, które musiały być realizowane przez ludność w zamian za monopol łowiecki posiadany przez księcia. W dawnej Polsce składały się z dwóch rodzajów świadczeń: płatności w naturze oraz odpracowywanych prac. Płatności w naturze obejmowały m.in. dostarczanie mięsa, skór, futer, a także określone ilości drewna. Natomiast odpracowywane prace obejmowały szeroki zakres czynności związanych z łowiectwem, jak polowania, odstrzał dzikich zwierząt, konserwację siedzib myśliwskich oraz innych obiektów łowieckich oraz prace porządkowe i naprawcze na terenach łowieckich. Ciężary łowieckie stanowiły istotny element systemu feudalnego i choć były obciążeniem dla ludności, pozwalały książętom utrzymać kontrolę nad terytoriami i monopolizować polowania.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ciężary łowieckie w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę C

zobacz pełną listę haseł

cocer spaniel

rasa psa myśliwskiego, płochacza. Używany jest głównie do polowań na bażanty i ptactwo wodne; bardzo dobry aporter. Może być też ułożony jako pies wielostronny. Coocker spaniel. jest (...)

czapeczka

kaptur ptaka łowczego.

czerta

dawny sposób polowania na dziki. Polegał na otaczaniu bogatego w dziki kompleksu leśnego przez 800 do 1000 naganiaczy. Otaczali oni koliście linię złożoną z dwunastu myśliwych. Przed (...)

chrapy

nozdrza jelenia, łosia, daniela, muflona, sarny i kozicy.

czysty strzał

strzał kładący Zwierzynę w ogniu.

chwatny

inaczej bierny.

chrzest myśliwski

ceremonia pomazania myśliwego farbą z pierwszej strzelonej przez niego sztuki danego gatunku. Myśliwy klęka na lewe kolano, lewą rękę trzyma na broni, a prawą na tuszy zwierza. Łowczy (...)

czółenko

część łącząca lufę z kolbą w myśliwskiej broni łamanej

czarnuch

gwarowe określenie dzika.

czaty

sposób polowania polegąjący na czatowaniu w czatowni, na ambonie, na przestryku lub przy norze.