Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ciężary łowieckie

ciężary łowieckie

w dawnej Polsce świadczenia ponoszone przez ogół ludności na rzecz księcia w związku z posiadaniem przez niego monopolu łowieckiego (regale łowieckie). Część tych świadczeń płacono w naturze, część odpracowywano wykonując określone prace z zakresu łowiectwa.

Ciężary łowieckie to obowiązkowe świadczenia, które musiały być realizowane przez ludność w zamian za monopol łowiecki posiadany przez księcia. W dawnej Polsce składały się z dwóch rodzajów świadczeń: płatności w naturze oraz odpracowywanych prac. Płatności w naturze obejmowały m.in. dostarczanie mięsa, skór, futer, a także określone ilości drewna. Natomiast odpracowywane prace obejmowały szeroki zakres czynności związanych z łowiectwem, jak polowania, odstrzał dzikich zwierząt, konserwację siedzib myśliwskich oraz innych obiektów łowieckich oraz prace porządkowe i naprawcze na terenach łowieckich. Ciężary łowieckie stanowiły istotny element systemu feudalnego i choć były obciążeniem dla ludności, pozwalały książętom utrzymać kontrolę nad terytoriami i monopolizować polowania.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ciężary łowieckie w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę C

zobacz pełną listę haseł

chata

gniazdo bobra zbudowane z gałęzi.

cień

inaczej bałwan.

cieczka, cieczka, ciekanie się

okres rui u ssaków z rodziny psów i łasicowatych.

ciąg

1) nazwa gwintu w gwintowanej broni myśliwskiej;
2) przelot dzikich kaczek lub gęsi wieczorem na żerowiska i rano na wodę, wykorzystywane przez myśliwych na polowaniu.

czyszczenie broni

bardzo ważny zabieg, polegający na usunięciu z przewodów luf bardzo szkodliwych osadów po strzale oraz wody i kurzu z zewnętrznej strony broni po polowaniu. Po wyczyszczeniu specjalnymi (...)

czemchanie

wycieranie przez jeleniowate poroża ze scypulu (o drzewa lub krzewy).

ciekanie się

inaczej cieczka.

czysty ptak

dzielny, doświadczony, dobrze ułożony ptak łowczy.

chustka

inaczej fartuszek.

cyranka, cyranka (Anas querquedula L.)

ptak z rodziny kaczek należący do kaczek właściwych (pływających). Kaczor (w szacie godowej) barwnie upierzony z zielonym lusterkiem. Kaczka brunatna. Długość ciała 36-40 cm, ciężar (...)