Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ciec

ciec, ciec, cieknąć

o kurakach: uchodzić pieszo bezszelestnie.

Cieć to termin używany w kontekście polowania, który określa sposób poruszania się bezszelestnie. W odniesieniu do kurek oznacza to poruszanie się bez wydawania dźwięków, aby nie zaniepokoić ptaków i umożliwić zbliżenie się do nich w czasie polowania. Sam proces ciecia jest kluczowym aspektem polowań na kury, ponieważ pozwalający myśliwym na zbliżenie się do nich na krótką odległość, zanim ptaki zauważą obecność intruza. Ten element sztuki łowieckiej wymaga cierpliwości, delikatności ruchów oraz umiejętności czytania zachowań dzikich zwierząt.

Podczas ciecia myśliwy musi być bardzo uważny i ostrożny, unikając wydawania wszelkich dźwięków, które mogłyby przestraszyć kurki. Wymaga to doskonałego wyczucia otoczenia, mózgowej koordynacji i subtelnego poruszania się. Istotne jest również rozpoznanie naturalnych barier terenowych i roślinności, które mogą posłużyć za osłonę przed wzrokiem kur.

Proces ciecia ma istotne znaczenie także w kontekście etyki łowieckiej – umożliwia zawarcie szlachetnego pojedynku między zwierzyną a łowcem, podkreślając wartość poświęcenia i umiejętności myśliwego. Zachowanie ciszy i dyskrecji podczas ciecia wpisuje się również w ideę poszanowania przyrody i zwierząt łownych.

Warto pamiętać, że umiejętność cicia to zdolność rozwijana poprzez doświadczenie oraz praktykę terenową. Dla wielu myśliwych jest to nie tylko technika uprawiana w celach polowań, lecz również forma kontaktu ze środowiskiem naturalnym i możliwość podziwiania piękna przyrody w jej pierwotnej formie.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ciec w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę C

zobacz pełną listę haseł

chrapanie

charakterystyczny glos wydawany przez słonkę w czasie lotu tokowego (ciągu).

ciągnąć

1) o ptakach wędrownych lecących wiosną na północ a w jesieni na południe;
2) o słonkach w czasie lotu tokowego.

ciągnięcie

powolne poruszanie się, wędrowanie żubrów, zwierzyny płowej, muflonów,

Cesarskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa, Cesarskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa (oddział warszawski)

ideowa organizacja łowiecka powstała w kwietniu 1889 r. w Warszawie (zob. historia łowiectwa w Polsce oraz (...)

czas ochronny

okres, w którym na mocy ustawy nie wolno polować na dany gatunek zwierzyny łownej; przeważnie obejmuje on czas rozrodu i wychowywania młodych.

chwatny

inaczej bierny.

ciekanie się

inaczej cieczka.

cukrować

o psach gończych: podczas gonienia wydawać głos przyjemny dla ucha myśliwego.

chałupa

legowisko zająca w śniegu.

cewki

kończyny sarny