Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: chybiać

chybiać

nie trafiać zwierzyny, strzelać bezskutecznie.

Chybiać - termin używany w łowiectwie, który oznacza nie trafienie zwierzyny podczas strzelania. Jest to zjawisko często spotykane wśród myśliwych, zwłaszcza początkujących. Chybienie może być spowodowane niewłaściwą techniką strzelania, złym ustawieniem celu, błędnym oszacowaniem odległości oraz niedostatecznym doświadczeniem lub brakiem umiejętności myśliwskich. Myśliwi mogą uczyć się poprawnej techniki od doświadczonych kolegów bądź uczestniczyć w profesjonalnych szkoleniach strzeleckich, aby zmniejszyć ryzyko chybienia. Chybiać stanowi naturalny element łowiectwa i konieczne jest przyznanie się do tego zjawiska oraz skoncentrowanie się na doskonaleniu umiejętności strzeleckich.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj chybiać w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę C

zobacz pełną listę haseł

CIC

Conseil International de la Chasse.

ciekanie się

inaczej cieczka.

Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich

pierwsza ogólnokrajowa organizacja łowiectwa polskiego powstała 9 lipca 1923 r. w Warszawie. Na zjeździe organizacyjnym obecne były: Galicyjskie Towarzystwo Łowieckie, Polskie Towarzystwo (...)

chrapy

nozdrza jelenia, łosia, daniela, muflona, sarny i kozicy.

czatować

śledzić, czekać w ukryciu na przyjście zwierzyny.

czemchanie

wycieranie przez jeleniowate poroża ze scypulu (o drzewa lub krzewy).

czapliniec

miejsce licznego gniazdowania czapli. W czaplińcu czaple siwe podlegają całkowitej ochronie.

czas łojny

okres przed rują, gdy samce wykazują najlepszą kondycję fizyczną.

chybiać

nie trafiać zwierzyny, strzelać bezskutecznie.

ciche pędzenie

naganianie zwierzyny przy pomocy 2-4 naganiaczy cicho przechodzących przez miot. Stosowane podczas polowań na samy i jelenie (zwierzyna powoli opuszcza miot).