Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: cielić się

cielić się

o samicach żubra, łosia, jelenia i daniela: rodzić młode.

Cielić się to termin używany w łowiectwie, który odnosi się do rodzenia młodych przez samice żubra, łosia, jelenia i daniela. Termin ten jest używany w celu określenia okresu ciąży tych zwierząt. Ciąża trwa od 8 do 10 miesięcy, w zależności od gatunku. Samica rodzi jedno lub więcej młodych, zazwyczaj w maju lub czerwcu. Młode są całkowicie bezbronne i pozostają z matką przez pierwsze kilka miesięcy życia.

Samica przygotowuje się do porodu poprzez budowanie gniazda i wybór odpowiedniego miejsca do porodu. Gniazdo może być skonstruowane z gałęzi i liści lub może być po prostu wykopane w ziemi. Samica może również wybrać miejsce, które jest bardziej chronione przed drapieżnikami, takimi jak wilki lub lisy.

Po porodzie samica bardzo dba o swoje młode i chroni je przed drapieżnikami. Samica może również nauczyć swoje młode umiejętności polowaania i radzenia sobie w środowisku naturalnym. Młode szybko rosną i po kilku miesiącach są gotowe do samodzielnego życia.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj cielić się w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę C

zobacz pełną listę haseł

ciota

stara łania.

ciężary łowieckie

w dawnej Polsce świadczenia ponoszone przez ogół ludności na rzecz księcia w związku z posiadaniem przez niego monopolu łowieckiego (regale łowieckie). Część tych świadczeń płacono w (...)

cofny

wyżeł dający się łatwo odwołać.

Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich

pierwsza ogólnokrajowa organizacja łowiectwa polskiego powstała 9 lipca 1923 r. w Warszawie. Na zjeździe organizacyjnym obecne były: Galicyjskie Towarzystwo Łowieckie, Polskie Towarzystwo (...)

czerń

ptaki należące do rodziny kulkowatych.

CIC

Conseil International de la Chasse.

celowanie

zgrywanie w jedną linię oka, celownika i celu.

chorągwie

inaczej flagi.

cel

punkt, do którego mierzy się i strzela.

cukrować

o psach gończych: podczas gonienia wydawać głos przyjemny dla ucha myśliwego.