Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: czas łojny

czas łojny

okres przed rują, gdy samce wykazują najlepszą kondycję fizyczną.

Czas łojny jest okresem w roku, który występuje u dzikich zwierząt, zwłaszcza u dzikich gatunków z rodziny lisowatych. Jest to okres przed rują, gdy samce wykazują najlepszą kondycję fizyczną. W tym czasie samce są bardziej aktywne i agresywne niż zwykle, a także bardziej skłonne do walki o terytorium i partnerki. Zazwyczaj czas łojny trwa od marca do maja, ale może się różnić w zależności od gatunku.

W czasie łojny samce są bardziej aktywne i agresywne niż zwykle. Mogą walczyć o terytorium i partnerki, a także starać się przyciągnąć uwagę samic. Samce mogą również wydawać charakterystyczne odgłosy, aby przyciągnąć uwagę samic. W tym okresie samce szukają pożywienia i budują swoje terytoria, aby mieć większe szanse na zdobycie partnerki.

Czas łojny jest ważnym okresem w roku dla dzikich zwierząt. Jest to okres, w którym samce szukają pożywienia i budują swoje terytoria, aby mieć większe szanse na zdobycie partnerki. Jest to również okres, w którym samce szybko tracą energię i muszą się regenerować, aby móc ponownie walczyć o terytoria i partnerki.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj czas łojny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę C

zobacz pełną listę haseł

czarna stopa

teren pozbawiony pokrywy śnieżnej: polowanie na czarnej stopie odbywa się na obszarze, gdzie brak śniegu.

cewki

kończyny sarny

czysty ptak

dzielny, doświadczony, dobrze ułożony ptak łowczy.

cielić się

o samicach żubra, łosia, jelenia i daniela: rodzić młode.

celowanie

zgrywanie w jedną linię oka, celownika i celu.

ciągi słonek

wiosenne loty tokowe słonek odbywane wieczorem po zachodzie słońca, rzadziej o świcie.

ciche pędzenie

naganianie zwierzyny przy pomocy 2-4 naganiaczy cicho przechodzących przez miot. Stosowane podczas polowań na samy i jelenie (zwierzyna powoli opuszcza miot).

chycać

o zającu i samie: poruszać się wolnymi skokami.

czas ochronny

okres, w którym na mocy ustawy nie wolno polować na dany gatunek zwierzyny łownej; przeważnie obejmuje on czas rozrodu i wychowywania młodych.

chyb, chyb, pióra

długie i sztywne włosy wyrastające na grzbiecie dzika i łosia, które w podnieceniu zwierz stroszy (stawia).