Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: dzierżawca

dzierżawca, dzierżawca (obwodu łowieckiego)

kolo łowieckie lub inny organ wykonujący czynności łowieckie w obwodzie na podstawie umowy o dzierżawę.

Dzierżawca to osoba fizyczna lub prawna, a także koło łowieckie lub inny organ, które na podstawie umowy dzierżawy wynajmuje lub otrzymuje w użytkowanie obwód łowiecki do prowadzenia działalności łowieckiej. Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego jest zawierana pomiędzy właścicielem obwodu a dzierżawcą, określając prawa i obowiązki strony dzierżawiącej teren oraz warunki korzystania z zasobów łowieckich. Dzierżawca ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa łowieckiego, ochrony przyrody i prowadzenia zrównoważonego użytkowania zasobów łowieckich.

Dzierżawa obwodu łowieckiego wiąże się z koniecznością posiadania uprawnień myśliwskich oraz spełniania określonych warunków przez dzierżawcę. Działalność dzierżawcy podlega kontroli organów odpowiedzialnych za sprawy łowieckie, które monitorują przestrzeganie przepisów dotyczących polowań, ochrony gatunkowej zwierzyny oraz sposobu gospodarowania terenem łowieckim. Dzierżawca ma również obowiązek opłacania określonych opłat za korzystanie z danego terenu oraz raportowania swojej działalności takim organom jak Polski Związek Łowiecki czy Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj dzierżawca w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę D

zobacz pełną listę haseł

dwudwudziestak

jeleń byk noszący wieniec mający po jedenaście odnóg na każdej - tyce (regularny) lub na jednej z tyk (nieregularny).

dwudziestak

jeleń byk noszący wieniec, mający po dziesięć odnóg na każdej tyce (regularny) lub na jednej z tyk (nieregularny).

degeneracja

tracenie przez zwierzę cech właściwych normalnie rozwiniętemu osobnikowi danego gatunku.

doprowadzać

o psie myśliwskim: doprowadzać myśliwego do zwierzyny lub do postrzałka.

dopasowanie broni

dostosowanie kolby, jej długości, grubości i awantażu oraz ciężaru i kalibru broni do budowy anatomicznej myśliwego.

dyndować

o wilku, lisie, borsuku i jenocie: biec truchtem.

duszehubka

bardzo wąskie czółno używane do polowań na kaczki.

dosiedzieć

o ptactwie nie uciekającym, które pozwoliło myśliwemu zbliżyć się do niego na odległość strzału.

dłużec

linka rzemienna przymocowana do nogi ptaka łowczego, używana podczas zaprawiania go do łowów.

darniak

kozioł sarny o wybitnie słabych parostkach i małej tuszy.