Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: gniazdo

gniazdo

miejsce lęgowe wszystkich ptaków oraz niektórych ssaków, np. wilka czy lisa.

Gniazdo to miejsce, w którym ptaki oraz niektóre ssaki składają jaja i wychowują swoje potomstwo. Jest to konstrukcja zazwyczaj wykonana z naturalnych materiałów, takich jak gałęzie, liście, pióra i trawa. Gniazda wykorzystywane są przez zwierzęta do rozmnażania i stanowią ważny element w ekologii danego obszaru. Odgrywają także istotną rolę w łańcuchu pokarmowym, ponieważ mogą być źródłem pożywienia dla drapieżników.

Gniazda stanowią również przedmiot ochrony ze względu na ich znaczenie dla zachowania populacji ptaków i ssaków. W niektórych krajach istnieją przepisy prawne regulujące ochronę gniazd jako środowiskowych miejsc lęgowych. Monitorowanie gniazd ptaków może być również użyteczne do oceny stanu populacji tych zwierząt oraz podejmowania odpowiednich działań ochronnych.

W kontekście łowieckim, gniazda mogą pełnić rolę ważnego elementu środowiska łowieckiego. Łowcy obserwując liczbę gniazd w określonym obszarze mogą lepiej zrozumieć dynamikę populacji ptaków i dzikich ssaków, co pozwala podejmować właściwe decyzje dotyczące zarządzania populacjami łownymi.

Warto również zwrócić uwagę na specjalizacje poszczególnych gatunków zwierząt w budowie gniazd - różne gatunki ptaków czy ssaków mają swoje charakterystyczne techniki i materiały budowlane wykorzystywane przy tworzeniu gniazd, co jest interesującym zjawiskiem biologicznym.

Gniazdo jest zatem nie tylko fizycznym miejscem rozrodu i opieki nad potomstwem, ale również odgrywa kluczową rolę dla zachowania równowagi ekosystemu oraz dla działalności myśliwych zajmujących się ochroną zwierzyny łownej.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj gniazdo w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę G

zobacz pełną listę haseł

gniazdowisko

miejsce, gdzie ptaki co roku gromadnie zakładają gniazda.

gońka

sarna koza grzejąca się poza okresem rui.

grzęzy

wymiona samic zwierzyny płowej.

ględzenie

głos wydawany przez łanie w czasie rykowiska.

glot

staropolska nazwa śrutu.

gończarz

myśliwy polujący z psami gończymi.

gracz

głuszec grający swą pieśń, tokujący.

gniazdować, gniazdować, gnieździć się

o ptakach: zakładać gniazda.

głuszec, głuszec (Tetrao urogallus L.)

największy z europejskich kuraków leśnych. Długość ciała koguta 85-110 cm, rozpiętość skrzydeł 120-144 cm, ciężar 3-6,5 kg. Długość ciała kury 65-70 cm, rozpiętość skrzydeł (...)

gwint

spiralne nacięcie powierzchni przewodu lufy w broni kulowej, mające na celu nadanie pociskowi ruchu obrotowego wokół jego osi.