Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: gniazdowisko

gniazdowisko

miejsce, gdzie ptaki co roku gromadnie zakładają gniazda.

Gniazdowisko to specyficzne miejsce, gdzie ptaki regularnie zakładają gniazda i wyprowadzają potomstwo. Jest to obszar lęgowy, który ptaki wybierają dla swoich gniazd na potrzeby składania jaj oraz wychowania młodych. Gniazdowiska charakteryzują się powtarzalnością, ponieważ ptaki często powracają do tych samych miejsc w kolejnych sezonach lęgowych. Zazwyczaj są one położone w okolicy źródeł pożywienia, takich jak lasy, rzeki czy jeziora.

Gniazdowiska są istotne dla zachowania populacji ptaków, stanowiąc bezpieczne środowisko do rozmnażania oraz ochrony potomstwa przed drapieżnikami i innymi zagrożeniami. Są także istotne dla ekosystemu naturalnego, pełniąc rolę źródła pożywienia dla innych zwierząt oraz mając wpływ na regulację populacji różnych gatunków.

Ponadto, gniazdowiska są przedmiotem zainteresowania dla myśliwych oraz obserwatorów ptaków, którzy korzystają z tych miejsc do polowań i prowadzenia obserwacji przyrodniczych. Dla ochrony różnorodności biologicznej ważne jest monitorowanie i ochrona gniazdowisk jako integralnej części strategii zachowania populacji ptaków.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj gniazdowisko w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę G

zobacz pełną listę haseł

guziki

forma pierwszego poroża kozła w formie wypukłych guzików lub malutkich czubków.

gołębiowate, gołębiowate (Columbiformes)

rząd ptaków obejmujący liczne gatunki. W Polsce występują: gołąb grzywacz, turkawka, gołąb siniak i synogarlica turecka (synantrop - przywędrowała do Polski w 1949 r.). Ptakiem łownym (...)

gałęźnik

młody ptak drapieżny wychodzący już z gniazda i przebywający na sąsiednich gałęziach, lecz nie umiejący jeszcze dobrze latać. Chętnie brany jest na ptaka łowczego.

grzać się

o samicach psów, lisów, wilków, sarn i jeleni: wykazywać objawy popędu płciowego.

gniazdownik

(zwykle w liczbie mnogiej) 1) ptak, który po wylęgu pozostaje w gnieździe, ponieważ wymaga opieki i karmienia. Dopiero po pewnym czasie osiąga samodzielność i opuszcza gniazdo;
2) w (...)

gra

1) charakterystyczne zachowanie się niektórych ptaków na tokowisku, np. głuszce, cietrzewie;
2) szczekanie psów gończych idących po tropie.

grandle

inaczej haki.

gąsior

samiec gęsi.

gęś gęgawa, gęś gęgawa (Anser anser L.)

największa z gęsi występujących w Polsce. Długość ciała 85-90 cm, rozpiętość skrzydeł około 170 cm, ciężar 2,3-3,5 kg. Przedstawiciele obu płci posiadają podobne szaropopiełate (...)

gruchanie

głos wydawany przez gołębie.